Oslo arkitekturtriennale er en internasjonal arkitekturfestival og arena for formidling av og diskusjon om arkitektur og byutvikling.