Header AfterBelonging

Akademiet

Prosjektet foregår 9.–16. september 2016.

Akademiet – et forum i regi av Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo – inviterer undervisningsinstitusjoner fra hele verden til å delta i et prosjekt som også er et globalt eksperiment for kunnskapsdeling. Forumet skal ta opp temaer knyttet til triennalens øvrige diskusjoner, herunder nye former for tilhørighet der man bor, flytter, flykter eller er på reise, og hvordan arkitektur og design kan respondere på dette.

Akademiet består av en rekke workshops, rundbordsdiskusjoner, forelesninger og annet. I løpet av åtte dager vil studentene utvikle prosjektet gjennom en analyse-, kritikk- og produksjonsfase. Målet er å produsere et felles produkt i form av en midlertidig struktur, en fremføring, en publikasjon, et tiltak, en utstilling eller en kombinasjon av disse. Akademiet tar med dette sikte på å lansere en plattform der akademiske institusjoner over hele verden kan samles for diskusjon og samarbeid. På lang sikt vil prosjektet forhåpentlig kunne ha betydning for måten man underviser og praktiserer arkitektur på i fremtiden.


Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en av seks aktører som var med på å grunnlegge Oslo arkitekturtriennale. Skolen tilbyr en unik, forskningsbasert utdannelse på internasjonalt nivå. Den ble grunnlagt i 1945, har fått solid nasjonal finansiering og rangeres høyt internasjonalt. Skolen bruker en studiobasert læringsmetode med et forhold mellom ansatte og studenter som fremmer personlig utvikling og samarbeid. Skolen har omlag 650 elever og tilbyr masterprogrammer i arkitektur, landskapsarkitektur og design i tillegg til et ph.d-program. AKADEMIET er et forum som arrangeres av Oslo arkitekturtriennale 2016 i samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Forumet ledes av denne gruppen:

Assisterende professor og prosjektleder: Léa-Catherine Szacka

Professor: Gro Bonesmo

Instituttleder, Form Teori og Historie: Erik Fenstad Langdalen

Instituttleder, Urbanisme og Landskap: Marianne Skjulhaug

Assistenter: Ragnhild Havåg, Christiana Pitsillidou


DELTAKERE:

Aktuelt