Header AfterBelonging

Med en fremmed sovende på sofaen din; inne i et privat lagerrom; omgitt av informasjonen du deler i nettskyen; etter passkontrollen på flyplassen, der passet ditt gir deg anledning til å oppholde deg. Å være hjemme har mange forskjellige betydninger i våre dager. Enten vi befinner oss innenfor husets fire vegger, ved en grense som definerer hvilken nasjon vi er i eller i møte med regler som regulerer vår adferd.

Oslo arkitekturtriennale 2016 viser hvordan gjenstander, rom og omgivelser endrer hvordan vi opplever tilhørighet. Forståelsen av å være hjemme er ikke lenger noe statisk, men endrer seg hele tiden ettersom mennesker, informasjon, varer og tjenester kontinuerlig er i omløp på tvers av grenser. Vi blir tvunget til å sette spørsmålstegn ved rom som vi er vant til å kjenne dem, eiendom og identitet. Står vi overfor en tilhørighetskrise?

Den vedvarende sirkulasjonen gir oss tilgang på nye varer og adgang til fjerne land, noe som endrer hvordan vi eier, bytter og deler ting, rom og opplevelser. Men samtidig øker forskjellene mellom store grupper av mennesker. Mange holdes fanget i prekære situasjoner og en vedvarende, ofte skiftende, tilstand av midlertidighet. Etter tilhørighet utforsker hvilken tilknytning vi har til steder og fellesskap – hvor hører vi egentlig til? Hvilket forhold har vi til tingene vi eier, deler og bytter? Hvordan forvalter vi det som tilhører oss?

Oslo arkitekturtriennale 2016 har et todelt program – Om å komme fra (On Residence) og Om å komme til (In Residence):

-- Om å komme fra skal tegne et bilde av vår samtid, i en tid hvor vår tilhørighet stadig endres. Det handler om vår tilknytning til stedene vi kommer fra, om å bo og om hvordan våre omgivelser påvirker oss i vår søken etter tilhørighet i det midlertidige. Programmet skal analysere hvordan våre stedlige rammebetingelser – fysiske omgivelser, lover og regler, teknologi, markedsmekanismer og objekter – bidrar til å endre måten vi lever og bor på når vi er i forflytning.

-- In residence-programmet Om å komme til skal engasjere arkitekter og andre fagfolk fra hele verden til å foreslå nye ideer –strategier og intervensjoner – for måten vi lever og bor på. Tverrfaglige prosjektgrupper inviteres til å jobbe med ti utvalgte steder i Oslo, Norden og resten av verden. I samarbeid med lokale ressurser skal deltakerne utvikle nye løsninger for fremtiden.

Hvordan kan ulike aktører som befatter seg med våre fysiske omgivelser ta for seg måten vi bor på i våre transittilværelser? Hvordan kan arkitekter bidra i å utvikle nye moderne boliger?

Hovedprogram

Relatert