Header AfterBelonging

Etter tilhørighet

Med en fremmed sovende på sofaen din; inne i et privat lagerrom; omgitt av informasjonen du deler i nettskyen; etter passkontrollen på flyplassen, der passet ditt gir deg anledning til å oppholde deg. Å være hjemme har mange forskjellige betydninger i våre dager. Enten vi befinner oss innenfor husets fire vegger, ved en grense som definerer hvilken nasjon vi er i eller i møte med regler som regulerer vår adferd.

Oslo arkitekturtriennale 2016 viser hvordan gjenstander, rom og omgivelser endrer hvordan vi opplever tilhørighet. Forståelsen av å være hjemme er ikke lenger noe statisk, men endrer seg hele tiden ettersom mennesker, informasjon, varer og tjenester kontinuerlig er i omløp på tvers av grenser. Vi blir tvunget til å sette spørsmålstegn ved rom som vi er vant til å kjenne dem, eiendom og identitet. Står vi overfor en tilhørighetskrise?

Den vedvarende sirkulasjonen gir oss tilgang på nye varer og adgang til fjerne land, noe som endrer hvordan vi eier, bytter og deler ting, rom og opplevelser. Men samtidig øker forskjellene mellom store grupper av mennesker. Mange holdes fanget i prekære situasjoner og en vedvarende, ofte skiftende, tilstand av midlertidighet. Etter tilhørighet utforsker hvilken tilknytning vi har til steder og fellesskap – hvor hører vi egentlig til? Hvilket forhold har vi til tingene vi eier, deler og bytter? Hvordan forvalter vi det som tilhører oss?

Oslo arkitekturtriennale 2016 har et seksdelt hovedprogram:

Om å komme fra

Om å komme fra – på engelskOn Residence – er en av triennalens to hoveddeler som blir vist i en utstilling ved Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), og komplettert av utstillingen Om å komme til (In Residence) ved Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Om å komme fra samler og viser hvordan et vidt spekter av elementer innen arkitekturen, med dens stedlige, estetiske, tekniske og sosiopolitiske konsekvenser, påvirker oss og omgivelsene våre i en tid hvor vår tilhørighet stadig utfordres og endres. I tillegg til å handle om opprinnelse og forankring, handler det om hva som er utgangspunktet vårt for å tenke nytt om hvordan vi planlegger våre byer og boliger i fremtiden. Utstillingen vil blant annet se på temaer som flyktningestrømmer, migrasjon og bostedsløshet; nye former for familieliv og fremmedhet; klimaflyktningsituasjonen; turisme og nye teknologier som fremmer ulike delingsøkonomier. Den skal i hovedsak fokusere på fem områder: Technologies of a Life in Transit, Furnishing After Belonging, Markets and Territories of the Global Home, Borders Elsewhere og Sheltering Temporariness.

Om å komme til

Om å komme til, på engelsk In Residence, er en av triennalens to hoveddeler. Den blir vist som en utstilling ved Nasjonalmuseet – Arkitektur og komplettert av utstillingen Om å komme fra, ved Norsk design- og arkitektursenter (DOGA).

Om å komme til består av ti rapporter og fem intervensjoner med utgangspunkt i ti steder verden over, som på spesifikke og ulike måter viser hvordan vår tilhørighet i dag er i forandring. De fem intervensjonene, som skal gripe inn i og se med kritisk blikk på arkitekturen som knytter seg til de Nordiske stedene, er resultatet av en internasjonal utlysning fra høsten 2015. Prosjektene videreutvikles gjennom hele 2016 og vises frem under triennalen: lokalt – på hvert enkelt sted – og i utstillingen, hvor de kan ses sammen med en de ti rapportene fra hvert sted. Rapportene er laget av utvalgte arkitekter, kunstnere, journalister og andre fagpersoner.

Om å komme til skal utfordre arkitekters måte å løse oppgaver på, og tar sikte på få fram ny kunnskap om hvilke kvaliteter fremtidens globale by og bolig kan og bør tilby. Programmet tar også sikte på å utvikle nye metoder for å jobbe med mennesker og steder i en verden med store utfordringer.

Akademiet

Prosjektet foregår 9.–16. september 2016.

Akademiet – et forum i regi av Oslo arkitekturtriennale i samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo – inviterer undervisningsinstitusjoner fra hele verden til å delta i et prosjekt som også er et globalt eksperiment for kunnskapsdeling. Forumet skal ta opp temaer knyttet til triennalens øvrige diskusjoner, herunder nye former for tilhørighet der man bor, flytter, flykter eller er på reise, og hvordan arkitektur og design kan respondere på dette.

Akademiet består av en rekke workshops, rundbordsdiskusjoner, forelesninger og annet. I løpet av åtte dager vil studentene utvikle prosjektet gjennom en analyse-, kritikk- og produksjonsfase. Målet er å produsere et felles produkt i form av en midlertidig struktur, en fremføring, en publikasjon, et tiltak, en utstilling eller en kombinasjon av disse. Akademiet tar med dette sikte på å lansere en plattform der akademiske institusjoner over hele verden kan samles for diskusjon og samarbeid. På lang sikt vil prosjektet forhåpentlig kunne ha betydning for måten man underviser og praktiserer arkitektur på i fremtiden.

DELTAKERE:

Ansvarlig for gjennomføring av forumet ved AHO var Léa-Catherine Szacka, Gro Bonesmo, Erik Fenstad Langdalen, Marianne Skjulhaug. Assistenter var Ragnhild Havåg og Christiana Pitsillidou.

Ambassaden: New World Embassy: Rojava

Ambassaden fant sted i Rådhushallen, Oslo Rådhus, 26.–27. november 2016

The New World Embassy: Rojava er en statsløs ambassade som, ved hjelp av kulturelle virkemidler, representerer det statsløse demokratiets idealer slik de er under utprøving og utvikling av kurdiske folkegrupper i Rojava-regionen, nord i Syria. Ambassaden er initiert, utviklet og arrangert av Studio Jonas Staal, med den nederlandske kunstneren Jonas Staal i spissen. Under Oslo arkitekturtriennale vil den ta form som en midlertidig installasjon et sted i byen. Ambassaden vil være åsted for en rekke arrangementer og forsamlinger som tar sikte på engasjere offentligheten til debatt om den autonome Rojava-regionens kulturelle og politiske idealer. Prosjektets formål er, ved hjelp av kunsten, å tenke nytt omkring ikke-statlige modeller for politisk representasjon og engasjere publikum i de unike kulturelle og politiske idealene som tar form i den krigsherjede regionen.

Prosjektet er finansiert og co-produsert av KORO – Kunst i offentlige rom / URO – Kunst i uterom.


Triennalepublikasjonen: After Belonging: The Objects, Spaces, and Territories of the Ways We Stay in Transit

Boka After Belonging utforsker gjenstander, rom og omgivelser som endrer hvordan vi opplever tilhørighet. Forståelsen av å være hjemme er ikke lenger noe statisk, men endrer seg hele tiden ettersom mennesker, informasjon, varer og tjenester kontinuerlig er i omløp på tvers av grenser. Vi blir tvunget til å sette spørsmålstegn ved rom – som vi er vant til å kjenne dem, eiendom og identitet. Står vi overfor en tilhørighetskrise? Den vedvarende sirkulasjonen gir oss tilgang på nye varer og adgang til fjerne land, noe som endrer måten vi eier, bytter og deler ting, rom og opplevelser på. Men samtidig øker ulikhetene mellom store grupper av mennesker. Mange holdes fanget i prekære situasjoner og en vedvarende, men skiftende, tilstand av midlertidighet.

I tillegg til bidrag fra de medvirkende i triennalens hovedutstillinger, inneholder boka bidrag fra: Arjun Appadurai; Cristina López Uribe; Deane Simpson; Didier Fassin; Felicity D. Scott; Hu Fang; Ijlal Muzaffar; Iver Neumann; James D. Graham; Jeffrey Schnapp; Jesse LeCavalier; John Harwood; Keller Easterling; Louise Amoore; Lorenzo Pezzani+Charles Heller; Mabel Wilson; Merve Bedir; Michel Feher; Pamela Karimi; Thomas Hylland Eriksen; Thomas Keenan; Troy Conrad Therrien.

Redaktør for boka er Lluís Alexandre Casanovas Blanco, Ignacio G. Galán, Carlos Mínguez Carrasco, Alejandra Navarrete Llopis, Marina Otero Verzier. Design: This is Our Work. Utgiver: Lars Müller Publishers.

Språk: Engelsk


Triennalekonferansen

Konferansen fant sted i Operaen i Oslo, 9. september 2016.

Vår tilhørighet er i endring i en verden preget av økende midlertidighet. Hvordan påvirker dette våre omgivelser, våre eiendeler og forholdet vi har til dem? Hvilke stedlige, tekniske og sosiopolitiske konsekvenser fører endringene med seg?

Konferansen bringer sammen arkitekter, tenkere, beslutningstakere og lokale eksperter for å undersøke hvordan vår tilhørighet avhenger og påvirkes av arkitekturen som former samfunnet vårt. Norske og internasjonale fagpersoner skal diskutere temaer som flyktningestrømmer, migrasjon og bostedsløshet; nye måter å være hjemme og fremmed på; ulike former for grenser samt teknologi som fremmer nye markeder og delingsøkonomier.

Relatert