MMW sivilarkitekter MNAL AS, «Larven» (paviljong).  Foto: Martin Adolfsson

Oslo arkitekturtriennale 2003

Visjoner for hovedstaden

9.–19. oktober 2003

Oslo arkitekturtriennale 2003: Visjoner for hovedstaden

Den andre arkitekturtriennalen hadde fokus på hovedstaden.

Gjennom konferanser, utstillinger og prosjekter ønsket triennalen å anspore til debatt rundt Oslos utvikling, og å diskutere både gamle og nye visjoner for hovedstaden. Triennalen satte søkelys på sentrale problemstillinger for hovedstadsutviklingen og de pågående prosesser.

De tre arkitektkontorene Helen & Hard, DARK AS og Plan B ble invitert til å legge frem tanker om Oslos fremtid. Resultatene ble presentert på Triennalekonferansen og utstilt i Triennaleutstillingen «Store Oslo-prosjekter». Arkitektkontoret MMW ble engasjert til å utvikle en paviljong. Resultatet ble paviljongen «Larven», plassert på Rådhusplassen i Oslo.

MMW sivilarkitekter MNAL AS, «Larven» (paviljong).  Foto: Knut Bry

MMW sivilarkitekter MNAL AS, «Larven» (paviljong). Foto: Knut Bry