Debatt

Hva skal Oslo bli, og for hvem?

Oslo arkitektforening (OAF) organiserte debattmøte 27. oktober med tema "Hva skal Oslo bli, og for hvem?" – en samtale med utgangspunkt i utstillingen Perspektiver fra Oslo. Møtet og utstillingen er bidrag til det utvidete programmet for Oslo arkitekturtriennale 2016: Etter tilhørighet.

Aktuelle spørsmål som ble tatt opp i debatten var:

  • Er Oslo en inkluderende by?
  • Hva vil det si å oppleve stedstilhørighet?
  • Skal flere få mulighet til å bo i Oslo, og på hvilken måte skal dette skje?

Arrangementet ble filmet og kan sees her for de som ikke hadde anledning til å delta:

Deltakere var debattleder Netten Østberg (Asplan Viak), utstillere Trine Lise Sonne og Gerrit Mosebach, og debattanter Sharam Alghasi (Høyskolen Kristiania), Minna Riska (MDH arkitekter) og Ivar Johansen(SV).