Oat 2013 Id No 3

Partners and supporters of OAT 2013

Takk til alle våre støttespillere og samarbeidspartnere som bidro til Oslo arkitetkurtriennale 2013.

Hovedstøttespillere

Oslo kommune, Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet

Hovedsponsorer

Oslo Havn, Hav Eiendom AS

Sponsorer

Statsbygg, Nordisk Kulturfond, Fritt Ord

Ambassadører

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Nordic Office of Architecture, Moelven, Transnova, Tekna, LINK Arkitektur

Støttespillere

BMC AS, Ratio Arkitekter, Lund Hagem Arkitekter, Arkitektbedriftene, Norwegian Green Building Council, Kebony, Vestre, EQUITONE, Nuno Arkitektur, Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture, Torsten Ramberg AS, Dyrvik Arkitekter, Monentum Arkitekter, Kraftfelt, ZEB, The Research Center on Zero Emission Buidings, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Praksis A, LPO

Norges utenriksstasjoner ved:

Den norske ambassaden i Brussel, Den norske ambassaden i Brasilia, Den norske ambassaden i Ottawa, Den norske ambassaden i Praha, Det norske konsultatet i Shanghai, Det norske konsultatet i Guangzhou, Den norske ambassaden i København, Den norske ambassaden i Paris, Den norske ambassaden i Berlin, Den norske ambassaden i Budapest, Den norske ambassaden i Roma, Den norske ambassaden i Rekjavik, Den norske ambassaden i Jakarta, Den norske ambassaden i Tel Aviv, Den norske ambassaden i Seoul, Den norske ambassaden i Tokyo, Den norske ambassaden i Haag, Den norske ambassaden i Lisboa, Den norske ambassaden i Bucuresti, Den norske ambassaden i Stockholm, Den norske ambassaden i Bern, Den norske ambassaden i Ankara, Den norske ambassaden i London, Den norske ambassaden i Washington D.C., Det norske konsulatet i New York

Programpartnere

Oslo Åpne Hus, Transformer, Arkitektbedriftene, Norske landskapsarkitekters forening, Europan Norway, Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Norsk Filminstitutt, Future Built, Bydel Alna, Architectopia, NTNU, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Danish Architecture Centre, Habitat Norway, Hav Eiendom AS, Norske arkitekters landsforbund, Norsk Form, Oslo Arkitektforening, Oslo Havn, Statsbygg, Norsk design- og arkitektursenter

Mediepartnere

ABITARE, Arch Daily