Header InResidence

Utstillingen Om å komme til – på engelsk, In Residence – er en av triennalens to hovedutstillinger. Den vises ved Nasjonalmuseet – Arkitektur og kompletteres av utstillingen Om å komme fra (On Residence), som vises ved Norsk design- og arkitektursenter.

Om å komme til består av ti rapporter og fem intervensjoner med utgangspunkt i ti steder verden over, som på spesifikke og ulike måter viser hvordan vår tilhørighet i dag er i forandring. De fem intervensjonene, som skal gripe inn i og se med kritisk blikk på arkitekturen som knytter seg til de Nordiske stedene, er resultatet av en internasjonal utlysning fra høsten 2015. Prosjektene videreutvikles gjennom hele 2016 og vises frem under triennalen: lokalt – på hvert enkelt sted – og i utstillingen, hvor de kan ses sammen med en de ti rapportene fra hvert sted. Rapportene er laget av utvalgte arkitekter, kunstnere, journalister og andre fagpersoner.

Om å komme til skal utfordre arkitekters måte å løse oppgaver på, og tar sikte på få fram ny kunnskap om hvilke kvaliteter fremtidens globale by og bolig kan og bør tilby. Programmet tar også sikte på å utvikle nye metoder for å jobbe med mennesker og steder i en verden med store utfordringer.

Les kurators visjon for In Residence-programmet.

Programmet er støttet av:Relatert innhold