Velkommen til slippfest for publikasjonen «Being Tectonic»

Tilbake

Detaljer

12. desember

15:00 – 15:30

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29, Oslo

I høst har OAT-kuratorene vært ansvarlig for kurset «Being Tectonic» på Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, og i denne boka er nå resultatene fra kurset samlet. Boken inngår i kuratorenes researcharbeid frem mot Oslo arkitekturtriennale 2019.

Om Kurset
I kurset har studentene sammen med kuratorene utforsket hvordan arkitekturen kan bidra til nye relasjoner mellom mennesker og de fysiske omgivelsene vi skaper og lever i. Tektonikk er i arkitekturfaget et begrep som beskriver materielle egenskaper og sammensetning av elementer, og kurset har hatt som utgangspunkt at også mennesker og objekter har tektoniske forbindelser. Les mer om kurset her.

Last ned publikasjonen her.

Boklansering: Being Tectonic, Dec.2018. Photo: OAT