Filmvisning:

Future Architecture Cinema 2021

INVITASJON til 4 x filmpremierer!

Tilbake

Detaljer

19. november

11:00 – 11:50

Nettbasert

Arrangører: Future Architecture Platform, BINA, MAXXI, Copenhagen Architecture Festival og Oslo arkitekturtriennale

BINA, MAXXI, Copenhagen Architecture Festival og Oslo arkitekturtriennale, alle fire medlemmer av Future Architecture Platform (FAP), inviterer til premiere på et utvalg av filmene som ble produsert i de fire institusjonenes FAP-programmer.

Filmene er av ulik lengde, med ulike temaer, av ulike regissører, men felles for alle filmene er utforskningen av skjæringspunktet mellom de to disiplinene film og arkitektur.

De fire filmprogrammene vises i én sekvens, og er tilgjengelig her fra fredag 19. november kl. 12.00 (CEST).

Varm digital hilsen fra,
BINA, MAXXI, Copenhagen Architecture Festival og Oslo arkitekturtriennale.