Workshop:

Dealing with it

Tilbake

Detaljer

26. september – 4. oktober

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29, 0175 Oslo

Arrangører: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Oslo arkitekturtriennale

Foto: OAT / Istvan Virag

Foto: OAT / Istvan Virag

Akademiet går av stabelen i forbindelse med triennalens åpningsuke og inviterer til samtaler, kunnskapsutveksling og samarbeid mellom studenter, akademikere, arkitekter, designere, kunstnere, ingeniører, politikere og publikum. Målet er å utforske triennalens tema og sentrale spørsmål om økonomisk vekst gjennom å diskutere ulike faglige synspunkter knyttet til miljøutfordringene vi i dag står overfor.

De siste tiårene har Norge opplevd en eksplosiv økonomisk vekst og utvikling. Byggeboomen i kjølvannet av den økonomiske veksten har etterlatt mange bygninger tomme eller rivningsklare. «Dealing with it» vil kartlegge typologier, steder og landskap som er foreldet og risikerer å gå forfall i møte. Gjennom å utforske både nye metoder og gjenoppdage glemte tilnærminger skal akademiet bygge ny kunnskap og forståelse for hvordan vi kan og bør jobbe med vedlikehold og transformasjon av våre eksisterende bygde omgivelser.

Kan det å ikke bygge være like viktig som å bygge? Forutsetter den raske utviklingen et valg mellom å bevare eller rive? Eller finnes det andre måter å løse det på?

Publikumsprogram knyttet til akademiet blir lansert nærmere åpningen av triennalen.