Konferanse:

Brytninger i norsk urbanisme

Tilbake

Detaljer

23. oktober

09:00 – 17:00

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29, Oslo

Arrangør Arkitektur og designhøgskolen i Oslo

Oslo Aarstall

Illustrasjon: studentarbeid v. Gunnar Sørås: Oslo Historical mapping of year of construction, GIS-kurs AHO, 2017.

Karl Otto Ellefsen, en nestor i norsk byplanlegging, går over i rollen som professor emeritus i høst. I den forbindelse arrangeres konferansen Brytninger i norsk urbanisme. Vi spør hva som kjennetegner dagens norske urbanisme og byutvikling. Videre diskuterer vi hvilke utfordringer norsk urbanisme og byutvikling står overfor.

Konferansen er et samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Oslo Arkitekturtriennale 2019 (OAT). Arkitekturtriennalens hovedtematikk om degrowth vil med dette bli aktualisert med et særskilt fokus på urbanisme, byutvikling og spørsmålet om bærekraft.

Konferansen er delt inn i fire tematiske bolker, bestående av et hovedinnlegg og etterfølgende paneldiskusjon:

08.30–09.00 Registrering og kaffe

09.00–09.15 Velkommen

[1] BYIDEALER

Hvilke idealer preger dagens byplanpraksis, og hvor adekvate er disse sett i forhold til dagens store utfordringer?

09.15–10.00 Hovedinnlegg: Karl Otto Ellefsen (professor Institutt for urbanisme og landskap, AHO).

10.00–10.30 Paneldebatt

Henrik Lundberg (Kontor for Arkitektur og Plan), Elin Børrud (professor Institutt for eiendom og juss, NMBU), Marianne Skjulhaug (førsteamanuensis Institutt for urbanisme og landskap, AHO).

10.30–10.50 Kaffe

[2] BYPOLITIKK OG PLANLEGGING

Det bypolitiske landskapet er i rask endring i våre største byer. Hva slags bypolitikk trenger vi, og hva er forholdet mellom bypolitikk og planlegging?

10.50–11.35 Hovedinnlegg: Jens Kvorning, professor KADK, København.

11.35–12.05 Paneldebatt

Per Einar Saxegaard (avdelingsleder Plan, Asplan Viak), Hilde Haslum (rådgiver Nye Drammen), Halvor Ellefsen (førsteamanuensis Institutt for urbanisme og landskap, AHO)

12.05–13.00 Lunsjpause

[3] BYLIV OG LIVSFORMER

Bylivet har fått økt status innen bypolitikk og planlegging, samtidig som bylivspreferansene er i endring. Hva slags byliv er det man nå planlegger for og hvem nyter godt av denne?

13.00–13.45 Hovedinnlegg: Jonny Aspen (professor Institutt for urbanisme og landskap, AHO).

13.45–14.15 Paneldebatt

Cecilie Andersson (rektor Bergen Arkitekthøgskole), Per Gunnar Røe (professor Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO), Erling Fossen (daglig leder Oslo Metropolitan Area), Einar Sneve Martinussen (førsteamanuensis Institutt for design, AHO).

14.15–14.35 Kaffe

[4] BYENS ARKITEKTUR

Etter to tiår med byggeboom i større norske byer, spør vi: Hva slags arkitektur er det som bygges, og hvor bymessig er denne?

14.35–15.20 Innledninger ved Jan Olav Jensen (professor Institutt for arkitektur, AHO) og Mari Hvattum (professor Institutt for form, teori og historie, AHO).

15.20­–15.50 Paneldebatt

Fredrik Shetelig (dekan Fakultet for arkitektur og design, NTNU), Maria Molden (Byarkitekt i Bergen kommune), Mirza Mujezinovic (Malarchitecture).

Ca. 16.30–18.00 Mottakelse (Auditorium A1): vin & lett servering

Konferansier: Erling Dokk Holm, førsteamanuensis NMBU.

Klikk her for påmelding.

Arrangementet kan bli fotografert/filmet for offentlig bruk.

Sorlandsvaagen

Illustrasjon: studentarbeid av Xiaoyun Wang: Sørlandsvågen på Værøy, fordypningskurs Coastal Mapping, AHO, høst 2018.