Konferanse:

Brytninger i norsk urbanisme

Tilbake

Detaljer

23. oktober

09:00 – 17:00

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29, Oslo

Arrangør Arkitektur og designhøgskolen i Oslo

Oslo Aarstall

Illustrasjon: studentarbeid v. Gunnar Sørås: Oslo Historical mapping of year of construction, GIS-kurs AHO, 2017.

Karl Otto Ellefsen, en nestor i norsk byplanlegging, går over i rollen som professor emeritus i høst. I den forbindelse arrangeres konferansen ‘Brytninger i norsk urbanisme’. Vi spør hva som kjennetegner dagens norske urbanisme og byutvikling. Videre diskuterer vi hvilke utfordringer norsk urbanisme og byutvikling står overfor.

Konferansen er et samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Oslo Arkitekturtriennale 2019 (OAT). Arkitekturtriennalens hovedtematikk om degrowth vil med dette bli aktualisert med et særskilt fokus på urbanisme, byutvikling og spørsmålet om bærekraft.

Konferansen er delt inn i fire tematiske bolker, med hver sin hovedinnleder og etterfølgende paneldiskusjon:

1. Byidealer
Hvilke idealer preger samtidens byplanpraksis, og hvor adekvate er disse sett i forhold til dagens store utfordringer? Hovedinnleder: Karl Otto Ellefsen, professor AHO.


2. Bypolitikk og planlegging
Det bypolitiske landskapet er i rask endring i våre største byer. Hva slags bypolitikk trenger vi, og hva er forholdet mellom bypolitikk og planlegging? Hovedinnleder: Jens Kvorning, professor KADK, København.


3. Byliv og livsformer
Bylivet har fått økt status innen bypolitikk og planlegging, samtidig som bylivspreferansene er i endring. Hva slags byliv er det man nå planlegger for og hvem nyter godt av denne? Hovedinnleder Jonny Aspen, professor AHO.


4. Byens arkitektur
Etter to tiår med byggeboom i større norske byer, spør vi: Hva slags arkitektur er det som bygges, og hvor bymessig er denne? Hovedinnleder(e): annonseres på et senere tidspunkt.

Konferansier: Erling Dokk Holm, førsteamanuensis NMBU.

Påmelding og fullstendig program vil foreligge medio september. Dette vil også bli annonsert på www.aho.no og www.oculs.no. Kontaktperson: Sverre Bjerkeset, sverre.bjerkeset@aho.no.

Sorlandsvaagen

Illustrasjon: studentarbeid av Xiaoyun Wang: Sørlandsvågen på Værøy, fordypningskurs Coastal Mapping, AHO, høst 2018.