Workshop:

Action City: Ungdomsworkshop på Stovner

Tilbake

Detaljer

4. oktober

10:00 – 15:00

Blokk 58, Stovner Senter 24B

Arrangør Growlab Oslo

02 Action Workshop  Stovner Youth

Illustrasjon: Astrid Fadnes

Høstferieworkshop på Stovner er for alle ungdommer mellom 15 og 20 år og vil jobbe med nabolaget, offentlig rom og omgivelsene på Stovner. Det vil være to workshoper; en multimediaworkshop med Performing Arts Collective (PAC) og en workshop om reklame og kunst i offentlig rom med den amerikanske kunstneren Jordan Seiler.

Slampoesiworkshopen vil introdusere hvordan man kan blande poesi, rap og teater. Slampoeten Marius Abrahamsen har vunnet Norgesmesterskapet i slampoesi og vil dele sine teknikker for hvordan man kan leke med tekst, rytme og framførelse for å lage slampoesi.

Multimediaworkshopen vil bruke lydopptakere, kamera og prosjektor, lage musikk og scenografi, video og bilder. Vi skal ta deler av Stovner og transformere det til noe nytt og ta noe nytt for å transformere Stovner.

Workshopen om reklame og kunst i offentlig rom, vil bruke Snapchap, photoshop og kunsteriske teknikker for å jobbe med reklame og hvordan det kan bli transformert til kunst. Med digitale verktøy skal vi lage bilder og bruke apper for å visualisere hvordan Stovner kunne sett ut dersom kunsten erstattet utendørsreklamen.


Marius Abrahamsen er slam poet og fotograf fra Oslo. Han gikk til finalen i Norske talenter i 2017 med sine historier og i 2018 ble han Norgesmester i slam poesi.

Jordan Seiler
er en New York-basert kunstner og aktivist som jobber med reklame i offentlig rom. Siden begynnelsen av 2000-tallet har Seiler brukt reklameplasser for å vise kunstverk, og orkestrert storstilte ‘overtakelser’ for å trekke oppmerksomhet mot den overveldende mengden reklame i det offentlige rom.

Performing Arts Collective (PAC)
er et feministisk scenekunstkollektiv. De jobber ofte med temaer relatert til byen og fremmedgjøringen folk kan møte i urbane omgivelser. PAC består av musiker Jonas Røyeng, AV-tekniker Elise Tunstrøm og scenograf Tora Troe.

Growlab Oslo
er en gruppe designere, arkitekter og byaktivister som spesialiserer seg på menneskesentrert design og deltakende arbeidsmetoder som resulterer i lokalt forankret arbeid basert på innsikt og reelle behov. Growlab Oslo er initiativtaker og koordinator for Action City-prosjektet. Les mer.


Påmelding på epost til actioncity@growlab.no


Arrangementet kan bli fotografert/filmet for offentlig bruk.