Samtale:

Action Talk: Hvordan bygge en inkluderende by?

Tilbake

Detaljer

17. oktober

18:00 – 20:00

Sted kommer

Arrangør Growlab Oslo

05 Action Talk  Building An Inclusive City Photo Sebastiandahl

Foto: Sebastian Dahl

Hvordan kan vi legge til rette for et mer inkluderende offentlig rom? I Oslo har rusbrukere lenge vært jaget fra sted til sted, hvordan kan vi legge til rette for bedre og trygge offentlige rom også for mer utsatte grupper?

Hvordan kan mennesker med forskjellige behov sameksistere i Oslos mange byrom? I teorien har vi alle like muligheter for å bruke og oppholde oss i offentlig rom, men i praksis er det ikke alltid slik. Historisk og hver dag blir rusbrukere jaget og diskriminert, samtidig som de ofte bruker byrom mer enn mange andre, delvis på grunn av mangel på andre rom for å være og leve hverdagen.

Hvordan kan vi som designere, planleggere, beslutningstakere og medborgere bidra til å legge til rette for inkluderende løsninger og verktøy for sameksistens av et bredt spekter av mennesker i det offentlige rom og nabolagene våre?

Til samtalen inviterer vi aktuelle aktører til å dele sine erfaringer med å jobbe med disse problemstillingene.

MakersHub er en non-profit kreativt designkollektiv og frivillig organisasjon som spesialiserer seg på deltakende metoder og tilstreber alltid å involvere sluttbrukerne fra start til slutt i alle prosjekter. Les mer.

Growlab Oslo er en gruppe designere, arkitekter og byaktivister som spesialiserer seg på menneskesentrert design og deltakende arbeidsmetoder som resulterer i lokalt forankret arbeid basert på innsikt og reelle behov. Growlab Oslo er initiativtaker og koordinator for Action City-prosjektet. Les mer.

Arrangementet kan bli fotografert/filmet for offentlig bruk.