Forelesning:

Åpen forelesning: Peter Buchanan kommer til Arkitektenes Hus

Velkommen til åpen forelesning ved arkitekt, kritiker og kurator Peter Buchanan, etterfulgt av en samtale med OAT 2019-kuratorene.

Tilbake

Detaljer

18. oktober

18:00 – 19:30

Arkitektenes hus

Samarbeidspartnere

Peter Buchanan mener at vi har gått oss bort, både i samfunnet og innen arkitekturen. Streben etter bærekraft er bare ett av flere symptomer på en større systemsvikt. Men, skriver han, vi er lamslåtte fordi vi ikke vet hva vi bør gjøre og hvordan vi skal velge blant alle løsningene som foreslås. Dessuten er disse forslagene, selv om de hver for seg kan bidra positivt, for små og ukoordinerte til å skape de store endringene som kreves.

Kl. 17.30: Åpen bar og servering av suppe til alle
Kl. 18.00: Arrangementet starter

\\
I Buchanans foredrag "Å spinne et nett av relasjoner på ny" vil han blant annet forsøke å forstå ideene som har ført oss inn i denne situasjonen og hvordan de har påvirket arkitektur og byplanlegging. Han vil også peke på hvordan vi kan tenke og formgi annerledes for å utvikle en mer relevant arkitektur for morgendagen.

Peter Buchanan er arkitekt, kritiker og kurator. Han har utgitt flere hundre essays og artikler i tidsskrifter i en rekke land, og forelest og undervist ved et like stort antall institusjoner og universiteter. Særlig er han viden kjent for den kritiske essayserien “The Big Rethink“ i tidsskriftet The Architectural Review, hvor han etterlyser bevissthet blant arkitekter og byplanleggere rundt utfordringene som den globale finans- og klimakrisen skaper.

Arrangement finner sted på Arkitektenes Hus og er et samarbeid mellom OAT, OAF og AHO - Institutt for arkitektur.

Se Facebook-arrangementet her.