Workshop:

Bakeworkshop på Losæter med Flatbread Society - Lørdag

Tilbake

Detaljer

10. september

12:00 – 14:00

Barcode

Møt opp: Bakehuset, Losæter/Sørenga, Oslo

Kart og veibeskrivelse: loseter.no

Påmelding: Via e-post til vibeke@bjorvikautvikling.no

Velkommen til en bakeworkshop med Futurefarmers Flatbread Society på Losæter.

Etter en omvisning på Losæter med prosjektleder Anne Beate Hovind og kunstner Amy Franceschini blir det en bakeimprovisasjonsworkshop med baker Emmanuel Rang og Futurefarmers Flatbread Society. Sammen lager og smaker vi på forskjellige deiger og brød med ulike sorter urkorn. Urter og blomster høstes inn til bakingen..

Antallet er begrenset til 20 deltakere for at alle skal få være deltakende. Påmelding til Vibeke@bjorvikautvikling.no

Losæter er et kunstprosjekt av Futurefarmers i et av Bjørvikas offentlige rom. Losæter er et samlingssted for en rekke grupper som organiserer aktiviteter relatert til kunst, urban matproduksjon og bevaringen av allmenningen. Kunstnerkollektivet Futurefarmers, ledet av Amy Franceschini, står bak Losæter og initierte først parsellkollektivet Herligheten i 2012 og Flatbread Society i 2013.

I 2014 fikk Losæter sitt offisielle navn, et navn som spiller både på gatenavnet ”Loallmenningen” og på det norske ordet ”sæter”. ”Lo” peker mot beliggenheten nær vannet og ”sæter” henviser på retten til å sette dyra ut på sommerbeite og til å oppføre et sæterhus. Slik sett innfanger Losæter hele prosjektets grunntanke, samtidig som det gir assosiasjoner til den norske jordbruksarven og slik skaper en forbindelse mellom fortid og nåtid. Etter hvert som Losæter utvikles, vil ideen om å kultivere – i så vel praktisk som metaforisk forstand – knyttes an til større ideer som selvråderett og utviklingen av organiske prosesser i landbruket, sosiale samværsformer og kulturformer.

Sommeren 2016 vil Futurefarmers Flatbread Society etablere et unikt bakehus på Losæter. Bakeworkshopen vil finne sted her med baker Emanuel Rang og andre representanter fra Futurefarmers.

Kunstprosjektet er bestilt og produsert av Bjørvika Utvikling i samarbeid med Futurefarmers, med støtte fra bl.a. Statens Vegvesen, Bondelaget og Norgesgruppen.

Barcode Logo Rgb Negativ 160706 105838