Relatert

Barcode I Bevegelse Osu Fotograf Jens Haugen

Barcode After Work: a-lab

Hør historien bak Barcodes masterplan fra ett av arkitektkontorene som var med på å utvikle planen. Skiftende konvensjoner og nye planleggingsverktøy påvirket kontinuerlig planens utforming, og spor av disse endringene finnes i områdets bygninger.

Geir Haaversen, daglig leder og partner i arkitektkontoret a-lab, forteller.

Utbyggingen av Barcode var gjenstand for bred offentlig diskusjon, og engasjerte både arkitekter, utbyggere og publikum. Ved å se på erfaringer fra prosessen kan man trekke linjer for å se hvordan arkitektur- og planleggingsfagene har endret seg i perioden.

Denne torsdagen holdes forelesningen i Vesper Bar, Dronning Eufemias gate 32 - en bygning tegnet av a-lab.


Mer enn 10 000 mennesker reiser hver dag til og fra Barcode. Den nye bydelen er blitt en etablert del av Oslo, og er stadig under utvikling.

Torsdagsserien Barcode After Work er en serie miniseminarer som tar for seg arkitektur og byutvikling med Barcode som utgangspunkt. Prosjekter i området skal ikke bare presenteres, men brukes som case study for diskusjoner knyttet til tema for Oslo arkitekturtriennale 2016: «Etter tilhørighet. Om å komme til. Og å komme fra.»

Hva skjer på bygulvet? Hva er fremtidens arbeidssted? Hvordan bor man i byen? Hvordan formes stedets identitet? Hva er områdets historie?

Barcode After Work vil skje på ulike steder i Barcode – vi kan se og oppholde oss i prosjektene som diskuteres. Oslo arkitekturtriennale inviterer alle med interesse for arkitektur og byutvikling, så vel som beboere og ansatte i Barcode, til å delta for faglig og sosial input etter jobb.


Barcode After Work vil arrangeres følgende datoer:

22. september kl 17:00-18:00

13. oktober kl 17:00-18:00

3. november kl 17:00-18:00

10. november kl 17:00-18:00