Seminar:

Barcode After Work: a-lab

Tilbake

Detaljer

22. september

17:00 – 18:00

Barcode

Adresse: Vesper Bar, Dronning Eufemias gate 32

Utbyggingen av Barcode var gjenstand for bred offentlig diskusjon, og engasjerte både arkitekter, utbyggere og publikum. Ved å se på erfaringer fra prosessen kan man trekke linjer for å se hvordan arkitektur- og planleggingsfagene har endret seg i perioden.