Relatert

Barcode I Bevegelse Osu Fotograf Jens Haugen

Barcode After Work: Utgravingene i Oslo havn

Hør om utgravingene i Oslos gamle havneeområde, og lær mer om den historiske havna som multikulturelt møtested i konstant forandring.

Hilde Vangstad, forsker ved arkeologisk seksjon hos Norsk Maritimt Museum (NMM), tar for seg de arkeologiske utgravingene i Oslo Havn. Knyttet opp mot triennalens tema "Etter tilhørighet" vil Vangstad vise frem noen av de svært omfattende funnene som er gjort i Bjørvika de siste årene. Vi får høre om forandringene som har skjedd i bruken av sentrumsnære havneområder fra middelalderen og fram til vår egen tid.

Forelesningen vil finne sted i auditoriet i Dronning Eufemias gate 16.


Torsdagsserien Barcode After Work er en serie miniseminarer som tar for seg arkitektur og byutvikling med Barcode som utgangspunkt. Prosjekter i området skal ikke bare presenteres, men brukes som case for diskusjoner knyttet til tema for Oslo arkitekturtriennale 2016: «Etter tilhørighet. Om å komme til - Om å komme fra.»

Mer enn 10 000 mennesker reiser hver dag til og fra Barcode. Den nye bydelen er blitt en etablert del av Oslo, og er stadig under utvikling. Hva skjer på bygulvet? Hva er fremtidens arbeidssted? Hvordan bor man i byen? Hvordan formes stedets identitet? Hva er områdets historie?

Barcode After Work vil skje på ulike steder i Barcode – vi kan se og oppholde oss i prosjektene som diskuteres. Oslo arkitekturtriennale inviterer alle med interesse for arkitektur og byutvikling, så vel som beboere og ansatte i Barcode, til å delta for faglig og sosial input etter jobb.


Barcode After Work blir arrangert følgende datoer:

22. september kl 17:00-18:00
13. oktober kl 17:00-18:00
3. november kl 17:00-18:00
10. november kl 17:00-18:00
17. november kl 17:00-18:00


Følg med for nærmere informasjon.