Relatert

Barcode I Bevegelse Osu Fotograf Jens Haugen

Barcode After Work: Snøhetta

Hva skal til for å skape gode sammenhenger i byen?
Arkitektur påvirker og definerer forholdet mellom offentlige rom og private rom. Nåtidens store byggeprosjekter krever stort samarbeid og involverer mange forskjellige aktører. Det hender ofte at arkitekter og utbyggere ikke vet hvem som skal bruke bygningen, og derfor må regne med stor fleksibilitet. Hvordan fungerer disse komplekse prosessene? Hvilke kvaliteter forsøker man å ivareta, og hvordan kan man definere kvalitet både for byen og for brukeren?

Denne torsdagen vil Marianne Sætre, seniorarkitekt fra Snøhetta, fortelle om prosess og samarbeid. Hun har lang erfaring fra flere store byggeprosjekter, blant annet som prosjektleder for Deloitte-byningen i Barcode. Forelesningen finner sted hos restaurant Stock i Dronning Eufemias gate 14 (Deloitte-bygningen) – en bygning tegnet av Snøhetta.

Barcode After Work
Mer enn 10 000 mennesker reiser hver dag til og fra Barcode. Den nye bydelen er blitt en etablert del av Oslo, og er stadig under utvikling.

Torsdagsserien Barcode After Work er en serie miniseminarer som tar for seg arkitektur og byutvikling med Barcode som utgangspunkt. Prosjekter i området skal ikke bare presenteres, men brukes som case study for diskusjoner knyttet til tema for Oslo arkitekturtriennale 2016: «Etter tilhørighet. Om å komme til. Og å komme fra.»

Hva skjer på bygulvet? Hva er fremtidens arbeidssted? Hvordan bor man i byen? Hvordan formes stedets identitet? Hva er områdets historie?

Barcode After Work vil skje på ulike steder i Barcode – vi kan se og oppholde oss i prosjektene som diskuteres. Oslo arkitekturtriennale inviterer alle med interesse for arkitektur og byutvikling, så vel som beboere og ansatte i Barcode, til å delta for faglig og sosial input etter jobb.

Barcode After Work blir arrangert følgende datoer:
22. september kl 17.00–18.00
13. oktober kl 17.00–18.00
3. november kl 17.00–18.00
10. november kl 19.00–20.00
17. november kl 17.00–19.00