Relatert

Barcode I Bevegelse Osu Fotograf Jens Haugen

Barcode After Work: Lund Hagem

Hva skal til for å skape gode hjem i byen?
Oslo vokser, og det bygges stadig nye boliger for å imøtekomme den store befolkningsveksten. Ulike behov melder seg, og har gjort det nødvendig å utfordre etablerte typologier og konvensjoner. For arkitekter som arbeider med boliger i byen er form, uttrykk, planløsning og stedstilpasning er blant fokusområdene. Hvordan bor man i byen, og hva skal til for å skape tilhørighet til nye områder?

Denne torsdagen vil Lund Hagem Arkitekter fortelle om sine erfaringer med prosjektering av boliger, blant annet i Barcode-området.Forelesningen vil finne sted i Visningssenteret i Dronning Eufemias gate 36, en bygning tegnet av Lund Hagem Arkitekter.


Barcode After Work
Mer enn 10 000 mennesker reiser hver dag til og fra Barcode. Den nye bydelen er blitt en etablert del av Oslo, og er stadig under utvikling.

Torsdagsserien Barcode After Work er en serie miniseminarer som tar for seg arkitektur og byutvikling med Barcode som utgangspunkt. Prosjekter i området skal ikke bare presenteres, men brukes som case study for diskusjoner knyttet til tema for Oslo arkitekturtriennale 2016: «Etter tilhørighet. Om å komme til. Og å komme fra.»

Hva skjer på bygulvet? Hva er fremtidens arbeidssted? Hvordan bor man i byen? Hvordan formes stedets identitet? Hva er områdets historie?

Barcode After Work vil skje på ulike steder i Barcode – vi kan se og oppholde oss i prosjektene som diskuteres. Oslo arkitekturtriennale inviterer alle med interesse for arkitektur og byutvikling, så vel som beboere og ansatte i Barcode, til å delta for faglig og sosial input etter jobb.

Barcode After Work arrangeres følgende datoer:

22. september kl 17.00–18.00
13. oktober kl 17.00–18.00
3. november kl 17.00–18.00
10. november kl 19.00–20.00
17. november kl 17.00–19.00