Forelesning:

Barcode After Work: Future Library

Tilbake

Detaljer

17. november

17:00 – 18:00

Adresse Vesper Bar, Dronning Eufemias gate 32

Future Library, et kunstverk av den skotske kunstneren Katie Paterson, vokser gradvis fram i Oslo de neste hundre årene. Tusen nyplantede trær skal om hundre år skal bli papir til en bokantologi. Hvert år skal en forfatter få i oppdrag å bidra med en ny tekst, inntil de skal trykkes i 2114. Tekstene oppbevares i er spesialdesignet rom i det nye Deichmanske biblioteket i Bjørvika. Hør prosjektleder Anne Beate Hovind deler lærdom fra arbeid med dette og andre langsiktige kunstprosjekter som ikke blir ferdige i vår egen levetid.

- Naturen og miljøet utgjør Framtidsbibliotekets kjerne. Det handler også om økologi, om forbindelser mellom ting og mellom de nålevende og de ennå ufødte. Verket stiller spørsmål ved vår tids hang til å tenke i kortsiktige ’tidssalver’ og til å ta avgjørelser kun med tanke på vi som lever nå, sier Katie Paterson.

Katie Paterson, “Framtidsbiblioteket”, Oslo 2014 – 2114Framtidsbiblioteket er utviklet på oppdrag fra og produseres av Bjørvika Utvikling og blir forvaltet av Stiftelsen Framtidsbiblioteket. Rommet i Deichmanske bibliotek designes av kunstneren og arkitektene Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo. Prosjektet støttes av Oslo kommune ved Kulturetaten og Bymiljøetaten. Oslo kommune har gitt Framtidsbiblioteket tilgang til en skog på Vettakollen i Nordmarka, og i mai 2014 plantet Katie Paterson 1000 nye trær der. Om hundre år skal disse trærne felles for å bli til papir til en bokantologi som påbegynnes i år, men som det først vil bli mulig å lese i 2114. Folk som besøker skogen kan oppleve at trærne langsomt vokser frem, centimeter for centimeter, år for år.

Samlingen med tekster skal oppbevares i et rom i det nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika som åpner i 2018. Rommet, som er ment å være et såkalt ”stille rom”, designes av Paterson i samarbeid med arkitektene til den nye biblioteket, og interiøret blir utformet av tre fra skogen i Nordmarka. Forfatternes navn og titler på tekstene vil være synlig, men ingen vil være tilgjengelig for leserne før de publiseres om ett hundre år. Se en kortfilm om kunstverket og intervjuer med David Mitchell: www.futurelibrary.no www.framtidsbiblioteket.no

Barcode After WorkMer enn 10 000 mennesker reiser hver dag til og fra Barcode. Den nye bydelen er blitt en etablert del av Oslo, og er stadig under utvikling.

Torsdagsserien Barcode After Work er en serie miniseminarer som tar for seg arkitektur og byutvikling med Barcode som utgangspunkt. Prosjekter i området skal ikke bare presenteres, men brukes som case study for diskusjoner knyttet til tema for Oslo arkitekturtriennale 2016: «Etter tilhørighet. Om å komme til. Og å komme fra.»

Hva skjer på bygulvet? Hva er fremtidens arbeidssted? Hvordan bor man i byen? Hvordan formes stedets identitet? Hva er områdets historie?

Barcode After Work vil skje på ulike steder i Barcode – vi kan se og oppholde oss i prosjektene som diskuteres. Oslo arkitekturtriennale inviterer alle med interesse for arkitektur og byutvikling, så vel som beboere og ansatte i Barcode, til å delta for faglig og sosial input etter jobb.