Seminar:

Seminar: Bytopisk frokost - 1 av 3

Tilbake

Detaljer

8. oktober

11:00 – 13:00

Sagene Samfunnshus

Adresse: Kristiansands gate 2, 0463 Oslo

Bytopia.no inviterer til fellesfrokost på tre forskjellige steder i Oslo hvor man har lykkes med boligsosialt arbeid og brukermedvirkning i praksis.

Det blir servert gratis frokost til alle og lagt opp til en presentasjon av arbeidet ved bydelen som en samtale mellom representantene fra bydelen, lokale politikere og en moderator fra Bytopia. Det vil være muligheter for innspill fra publikum.

Målet er å peke på vellykkede eksempler på bydelsdemokrati i Oslo og dermed synliggjøre framgangsmåter som i praksis har vist seg å fungere, slik at de kan bli eksempler til etterfølgelse. Synliggjøring av best practice har stor grad av overføringsverdi for resten av byen, men skjer ofte bare på fagsamlinger og ikke i nabolaget som er involvert.

Bytopisk frokost x 3 er en mulighet til å lære mer om hva boligsosialt arbeid og brukermedvirkning kan være, hva bydelsdemokrati betyr i Oslo i 2016 og hvordan vi kan diskutere “tilhørighet” i denne kontaksten.

Språk: Norsk

Frokost serveres kl. 11:00

Moderator: Bytopia.no

Følg med for nærmere informasjon.

Foto: Åsa Mikkelsen