Byvandring:

City on the Move

Tilbake

Detaljer

19. november

18:00 – 20:00

Kirkeveien 166

Arrangører Oslo arkitektforening og +KOTE

Bli med på historisk og politisk byvandring gjennom Oslos arkitektur i endring! Vandringen tar oss med til store bygninger i enda større endringer – hva gjør vi når de tømmes?

Mange av Oslos offentlige og kulturelle institusjoner er på flyttefot. De mange tomme bygningene som står igjen, vitner om store og pågående endringer i byen.

Vi flytter fra historien, mener riksantikvar Hanna Gerian. Samtidig som gjenbruk og transformasjon er en global trend, har Norge den høyeste raten av nye bygninger i Europa – og et økende tilfang av tomme bygninger. Dersom Norge hadde mindre penger, ville vi behandlet disse bygningene annerledes, eller handler dette om andre ting enn bare økonomi?
Hvordan påvirker vårt forhold til arkitekturen vårt framtidige forhold til vår kulturarv?

Byvandringen «City on the move #2» starter ved Ullevål sykehus, via Veterinærhøyskolen og ender på NRK på Marienlyst. Vi inviterer med oss arkitekter, historikere, en journalist og studenter for å sammen observere og bedre forstå byen vår på flytteføtter.


Innledningene vil holdes på engelsk.


“City on the move” er en byvandringsserie under Oslo Arkitekturtriennale høsten 2019 i regi av +KOTE og OAF.

Arrangementet vil foregå på engelsk.

Bidragsytere:

+KOTE
er en uavhengig og ideell plattform for ungt og frivillig engasjement i samfunnsdebatten innen fagretningene urbanisme, byplanlegging, samfunnsgeografi, arkitektur og kunst/design. Virksomheten innbefatter et papirmagasin, et nettmagasin, podkast og arrangementer.
Oslo Arkitektforening (OAF)
er Oslo lokallag til Norske Arkitekters Landsforbund, en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. OAF arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser, arrangerer kurs, møter, debatter og foredrag.

Arrangementet kan bli fotografert/filmet for offentlig bruk.