Byvandring:

City on the Move

Tilbake

Detaljer

1. oktober

18:00 – 20:00

Y-blokka, Akersgata 44

Arrangører Oslo arkitektforening og +KOTE

City On The Move1

Foto: City on the move

Bli med på historisk og politisk byvandring gjennom Oslos arkitektur i endring! Vandringen starter ved bygninger som skal rives og tømmes, til bygninger som viser hvordan nye funksjoner kan gi nytt liv til verneverdig arkitektur, samtidig som historien bevares.

Mange av Oslos offentlige og kulturelle institusjoner er på flyttefot. De mange tomme bygningene som står igjen, vitner om store og pågående endringer i byen.

Vi flytter fra historien, mener riksantikvar Hanna Gerian. Samtidig som gjenbruk og transformasjon er en global trend, har Norge den høyeste raten av nye bygninger i Europa – og et økende tilfang av tomme bygninger. Dersom Norge hadde mindre penger, ville vi behandlet disse bygningene annerledes, eller handler dette om andre ting enn bare økonomi? Hvordan påvirker vårt forhold til arkitekturen vårt framtidige forhold til vår kulturarv?

Byvandringen «City on the move» starter ved den veldebatterte Y-blokka, går via Deichmanske bibliotek, Munch videregående, Nationalgalleriet og avslutter på Sentralen i Kvadraturen. Vi inviterer med oss arkitekter, historikere, en journalist og studenter for å sammen se og bedre forstå en by på flytteføtter.

“City on the move” er en byvandringsserie under Oslo Arkitekturtriennale høsten 2019 i regi av +KOTE og OAF.

+KOTE
er en uavhengig og ideell plattform for ungt og frivillig engasjement i samfunnsdebatten innen fagretningene urbanisme, byplanlegging, samfunnsgeografi, arkitektur og kunst/design. Virksomheten innbefatter et papirmagasin, et nettmagasin, podkast og arrangementer.

Oslo Arkitektforening (OAF) er Oslo lokallag til Norske Arkitekters Landsforbund, en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. OAF arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser, arrangerer kurs, møter, debatter og foredrag.Arrangementet foregår på engelsk.

Arrangementet kan bli fotografert/filmet for offentlig bruk.