Debatt:

City on the Move: Det store konkurranse-kappløpet

Tilbake

Detaljer

17. oktober

19:00

Arkitektenes hus, Josefines gate 34, Oslo

Arrangør Oslo arkitektforening og +KOTE

Mange arkitekter skaffer seg nye oppdrag gjennom arkitektkonkurranser og bruker årlig mye tid og ressurser på disse oppgavene. Men er det store konkurranse-kappløpet en bærekraftig modell for utvikling av fremtidens bygg og byer? Oslo by har for eksempel store utfordringer som må løses, hvor det er behov for arkitektenes kompetanse, men hvor kompetansen ikke blir brukt. Kan ressursene som i dag blir brukt på å løse konkurranseoppdrag bli brukt på en mer samfunnsnyttig måte?

City on the Move: Vandringer, samtaler og debatt om sted, transformasjon og konkurranser for våre/Oslos offentlige bygg
Byens kulturinstitusjoner er på flyttefot. Byggene som står igjen viser ulike tilnærminger til gjenbruk, og en by i endring. For selv om gjenbruk er i tiden er Norge på Europatoppen når det gjelder å bygge nytt. Ville vi behandlet disse byggene annerledes hvis vi ikke hadde så mye penger? Og hvordan ville vårt forhold til Norges kulturarv da sett ut i fremtiden?

Oslo arkitektforening og +Kote inviterer til tre City on the Move-arrangementer,1. oktober, 17. okober and 19. november.

Arrangementet vil foregå på engelsk.

Arrangementet kan bli fotografert/filmet for offentlig bruk.