Samtale:

City on the Move: Det store konkurranse-kappløpet

Tilbake

Detaljer

17. oktober

19:00 – 21:00

Arkitektenes hus, Josefines gate 34, Oslo

Arrangør Oslo arkitektforening og +KOTE

Konkurransekapplopet Foto Astrid Westvang

Foto: Astrid Westvang

Mange arkitekter skaffer seg nye oppdrag gjennom arkitektkonkurranser og bruker årlig mye tid og ressurser på disse oppgavene.

Hvilken konsekvens har det for byutviklingen og hvilken innflytelse oppnår arkitektene gjennom denne modellen når det gjelder utforming og utviklingen av våre byer? Er det store konkurranse-kappløpet en bærekraftig modell for utvikling av fremtidens byer?

OAF inviterer arkitekter og bransjen til å reflektere rundt dagens konkurransekappløp. Det kan virke som at byene våre utvikles i et “konkurranse-paradigme”. Stykkevis og delt, uten at man ser den store helheten innenfor hvert konkurranseoppdrags oppgavestilling og tomte-begrensninger. Finnes det andre eller bedre konkurranseformer? Kan NAL stille andre krav til konkurranser de støtter eller hvordan kan man åpne for mer kreative og kritiske svar på konkurranseoppdrag, som favner videre enn tomtens begrensninger?

Eller er det selve konkurransemodellen som må utfordres? Må vi finne nye modeller for å utvikle våre byer der arkitektene inntar nye roller. Får å dykke dypere inn i denne komplekse diskusjonen, og finne noen nye veier videre har vi fått med oss et panel bl.a bestående av:

Moderator:
Kai Reaver
(Stipendiat AHO/ rådgiver NAL)

Ida Winge Andersen
, Daglig leder/partner Rebuilding
Gisle Nataas
, Arkitekt MNAL, konkurranseleder NAL
Kyrre Sundal
, Partner MAD Arkitekter
Halvor Weider Ellefsen
, Førsteamanuensis Institutt for urbanisme og landskap AHO
Flere paneldeltakere som vil hjelpe oss i diskusjonen, og vil bli annonsert fortløpende.

Debatten er et samarbeid mellom OAF og magasinet KOTE under Oslo Architecture Triennale 2019. Arrangementsserien City On The Move består både av byvandring, diskusjon og møter. Følg med på neste byvandring 19. November http://oslotriennale.no/kalender/city-on-the-move

Arrangementet vil foregå på engelsk.

Arrangementet kan bli fotografert/filmet for offentlig bruk.