Workshop:

Workshop: Communication through Creation

Tilbake

Detaljer

14. september

15:00 – 18:00

ByVerkstedet har en lokal forankring på Tøyen som tilhører bydel Gamle Oslo. Gjennom beboermedvirkning, lokalt samarbeid og aktiviteter som bygger opp nærmiljøet ønsker vi å bidra til å skape fellesskapsfølelse og lokal tilhørighet.

Med sine 50 000 innbyggere er Gamle Oslo det tettest befolkede området i Oslo. Bydelen har en svært sammensatt befolkning. Halvparten av innbyggerne har minoritetsbakgrunn og området er rikt på kulturelt mangfold. For å motvirke segregering er det et stort behov for felles møteplasser og ulike tiltak som skaper samhold og bevarer mangfoldet.

Gjennom aktiviteter og program knyttet til OAT 2016 vil ByVerkstedet ha Åpent verksted med et spesielt fokus på verkstedet som møteplass. Vårt mål er å fremme felleskapet. Verkstedet bygger på en delekultur der får man tilgang til både verktøy og kunnskap. Vi vil gi folk muligheten til å bruke sine ferdigheter og samtidig lære nye.

Under triennalen vil vi ha et utvidet program med ulike former for håndverksaktiviteter med tematikk knyttet til tilhørighet. Aktivitetene vil være gratis og åpne for alle. Workshopene vil også arrangeres:

Søndag 11. september kl 12:00-15:00

Onsdag 21. september kl 15:00-18:00