Seminar:

Dealing with it / Assembly 2: Verdier, betydning og valuta

Tilbake

Detaljer

2. oktober

17:00 – 19:00

Bankplassen 4, Oslo (tidl. Museet for samtidskunst)

Arrangør: Arkitektur- og designhøgskolen Oslo

Dwi Website Assembly 2

Design: João Doria

Dealing with it er en internasjonal studentworkshop i regi av Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Workshopen inkluderer en serie åpne møter som inviterer til samtaler og samarbeid mellom fagfolk, studenter og publikum.

Dealing with it / Assembly 2: Verdier, betydning og valuta
Det andre møtet tar for seg strategier for å forstå og evaluere den kulturelle betydningen av eksisterende steder, som å måle arkitekturens symbolske, politiske og sosiale verdi.

Blant bidragsyterene er: Even Wergeland Smith (AHO), Joakim Skajaa (Skajaa Arkitektkontor), Lea-Catherine Szacka (The University of Manchester)

Programdetaljer, fullstendig liste over bidragsytere med mer finnes her.

Arrangementet foregår på engelsk. Arrangementet kan bli fotografert/filmet for offentlig bruk.