Seminar:

Dealing with it / Assembly 3: Normer, retningslinjer og regulering

Tilbake

Detaljer

4. oktober

17:00 – 19:00

Bankplassen 4, Oslo (tidl. Museet for samtidskunst)

Arrangør Arkitektur- og designhøgskolen Oslo

Dwi Website Assembly 3

Design: João Doria

Dealing with it er en internasjonal studentworkshop i regi av Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Workshopen inkluderer en serie åpne møter som inviterer til samtaler og samarbeid mellom fagfolk, studenter og publikum.

Dealing with it / Assembly 3 : Normer, retningslinjer og regulering
Det tredje møtet ser på lovene og forskriftene som regulerer den eksisterende arkitekturen, og hvilke utslag de har på en bygnings levetid og gjenbruksmuligheter.

Blant bidragsyterene er: Arild Eriksen (Fragment Oslo), Erik Langdalen (Oslo School of Architecture and Design), Elin Hansen (Statsbygg)

Programdetaljer, fullstendig liste over bidragsytere med mer finnes her.

Arrangementet foregår på engelsk. Arrangementet kan bli fotografert/filmet for offentlig bruk.