Relatert

Image Poster

Seminar: 2016-iennaler: Et landskap av midlertidige områder

2016-iennaler er en serie bestående av tre diskusjonsfora om biennale- og triennalekulturen og hvilken gjennomslagskraft slike kortvarige arrangementer har på arkitekturfaget.

Først i Venezia og Rotterdam, så i Oslo, Istanbul og Lisboa – 2016 blir et år der «ennialene» (enten biennaler eller triennaler) følger hverandre tett. Det blir også ett år der Europa beveger seg i stadige intervaller – i et landskap av midlertidige områder. Disse store arrangementene eksponerer arkitekturmiljøet for en iderikdom fordelt på en hel rekke ulike emner. Men hva handler dette om? Hva slags plass opptar denne framvoksende diskursen? Blir arkitekturfaget i bredere forstand definert på nytt av disse arrangementene, eller har de egentlig noen effekt på byene våre?

Selv om arrangementene danner en gjentagende syklus, er de mer enn isolerte punkter. De virker innenfor samtidens geografiske og intellektuelle felt. De underbygger flyktige konstellasjoner og skaper skiftende områder for faglige normer og kunnskap. De åpner for omsetting av ideer og skaper nye former for faglig utveksling. De er med andre ord langt ifra uskyldige.

«Ennialer» fungerer som pendlere. De drar fra sted til sted og fra aktør til aktør, mens de presenterer ambisjoner, locus og offentlige persona-er. Dersom man knytter alle disse «ennialenes» rullende bevegelse gjennom 2016 sammen, kan det være en måte å vurdere fenomenets nåværende status i arkitekturfaget på. De tre debattene skal reflektere over de viktigste begrepene fra Venezia, Oslo og Lisboa: «kamp», «tilhørighet» og «form». De tar også for seg arkitekturens utfordringer og de faktiske eller innbilte rollene slike arrangementer spiller.

DEBATTDELTAKERE: Hege Maria Eriksson (tidligere direktør for Oslo arkitekturtriennale), José Mateus (direktør for Lisboa arkitekturtriennale) og Sara Herda (kurator for Chicago arkitekturbiennal 2015). Moderatorer: Léa-Catherine Szacka og Rute Figueiredo.

Arrangementet er åpent for alle men det er et begrenset antall plasser. Møt opp i god tid!

Besøk aho.no