Forelesning:

Foredrag: Valerio Barberis om byplanlegging i Prato

Tilbake

Detaljer

10. november

17:30 – 18:30

Nasjonalmuseet - Arkitektur

Velkommen til en forelesning av Valerio Barberis – byplansjef for Prato, Italia, som har en av Europas største Chinatowns.

Valerio Barberis forteller om initiativene som er satt i gang i byen Prato, som på ulike måter knytter seg opp mot livet og forholdene i tekstilfabrikkene og deres relasjon til byen. Barberis har jobbet frem både store og små prosjekter, fra revitalisering av et industriområde – hvor mange kinesiske fabrikker er lokalisert – til mindre urbane intervensjoner i offentlig rom med mål om å skape møteplass for det kinesiske miljøet og Pratos beboere. Prato er ett av ti steder verden over som er presentert i utstillingen «Om å komme til», der alle stedene på ulike måter relateres til spørsmål omkring tilhørighet og global migrasjon. Prato-området er et av drivhjulene i produksjonen av «Made in Italy»-merkede varer. Over hele verden blir disse produktene stolt markedsført som en kvalitetsmerkevare basert på «lokale» produksjonsstandarder. Samtidig er byen en av de største kinesisk-dominerte bydelene i Europa, såkalte Chinatowns, med over 50 000 innbyggere.

Organisert av Stephen Fan and Mei Lun Xue

I samarbeid med: Instituto Italiano di Cultura Oslo (IIC)

Foto: Nadia S. Cohen