Seminar:

Seminar: FutureTalk - Gatebruk og demokrati

Tilbake

Detaljer

18. oktober

18:00 – 20:00

Design og arkitektur Norge, DOGA

Gatebruk og demokrati er temaet for FutureTalk tirsdag 18. oktober. Bare 7 prosent av Oslos befolkning kjører bil til sentrum. Resten går, sykler eller bruker offentllig kommunikasjon. Allikevel er det bilen som får mest plass i gatene. Hvorfor er det slik, og hva kan vi gjøre for å skape et mer demokratisk bysentrum?

FutureBuilt har invitert transporteksperten John Whitelegg til Oslo for å snakke om byutvikling, transport og demokrati. Whitelegg forsker på samspillet mellom menneskerettigheter og miljøkvalitet, og de juridiske konsekvensene av omleggingen til lavkarbonsamfunnet. Han er gjesteprofessor innen Sustainable Transport ved Liverpool John Moores University og tilknyttet Stockholm Environment Institute - et instiutt som arbeider med miljøspørsmål på verdensbasis. Han er også redaktør av tidsskriftet World Transport Policy and Practice og har skrevet 12 bøker.

Whitelegg er opptatt av at alle som bor i en by skal få mulighet til å si hvordan de ønsker at byen skal være og hvordan den skal utvikle seg.

- Vi må ikke være redd for å kaste bilen ut av byen, sier Whitelegg. - Når man spør folk om hva slags by de ønsker å bo i og hvordan byen skal utvikle seg over de neste 10 - 20 årene, er svarene sammenfallende med det eksperter og forskere beskriver som den bærekraftige byen. Folk vil ha mindre bråk, mindre trafikk, de vil kunne henge ute og slå av en prat med naboen. Arealene i byen kan brukes til helt andre ting enn til bilen. Den bærekraftige byen er først og fremst en enorm forbedring i livskvalitet!

Etter foredraget blir det en samtale mellom John Whitelegg og Lars Wang, leder av konsulentselskapet insam.as som arbeider med byutvikling og samfunnsinnovasjon. Vi åpner også opp for spørsmål fra salen.

For mer informasjon, se http://www.futurebuilt.no/Arrangementer#/Arrangeme...

Foto: Tove Lauluten