Workshop:

Gjenbruk av vann

Tilbake

Detaljer

22. november

09:00 – 15:00

ByKuben, Myntgata 2, Oslo

Arrangør ByKuben – Oslos senter for byøkologi

Overvann Foto Andreas Fadum Haugstad

Foto: Andreas Fadum Haugstad

Målet med fotoworkshopen er å gi deltakerne kunnskap og inspirasjon til å formidle gode historier om vannets kretsløp og ombruk av vann. Det blir innledninger om overvannshåndtering og veiledning fra profesjonelle fotografer.

Fotografier fra workshopen blir stilt ut i ByKuben, Myntgata 2, som en del av fotoutstillingen «Sirkulære Oslo» om sirkulær ressursbruk som åpner samme kveld kl. 17.00 og varer til 19.00.

Vannets kretsløp er et sentralt tema for byens utvikling. Vannet har stor betydning i menneskers hverdagsliv, og det kan også være både en utfordring og en ressurs i byutviklingen. Med klimaendringene går Oslo en våtere framtid i møte, og vi merker allerede at vannet hoper seg opp på uønskede steder når det regner mye. Mange tror at ferskvann er en uendelig ressurs i Norge siden vi har så mye av det. Vi har imidlertid en drikkevannssituasjon i Oslo som er sårbar, og vannet i springen har vært gjennom en ressurskrevende prosess før det fyller vannglasset vårt.

Påmelding her.

ByKuben er Oslos senter for byøkologi og har som mål å inspirere byens befolkning til å føle eierskap til og se muligheter i det grønne skiftet mot nullutslippssamfunnet. Vi jobber blant annet med å vise fram byøkologi i praksis, engasjere og aktivisere Oslos innbyggere, være et møtested for arbeid med klimavennlig byutvikling og bærekraftig byliv. Les mer.

Arrangementet kan bli fotografert/filmet for offentlig bruk.