Relatert

Furuset Seminar Crop

Halvdagsseminar: Furuset viser vei

Furuset er Oslo kommunes forbildeområde for klimavennlig byutvikling. Hør om det som skjer på Furuset og delta i debatten på gratis formiddagsseminar torsdag 17. november!

Furuset ligger sentralt i Groruddalen. Åtte t-baneavganger i timen i rushtiden. Ny parkour- og skulpturpark, nytt bibliotek- og aktivitetshus, klimavennlige førstehjemsboliger under bygging. Og under planlegging: Et nytt torg, en ny bygate, utbygging av 1600-2300 nye boliger og et modernisert senter med 15 000 kvadratmeter.

Program til seminaret:

09.00 Velkommen
Birgit Rusten, programleder FutureBuilt

Furuset som forbildeområde: Groruddalssatsingen og FutureBuilt
Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling

Smart drabant i forkant: Medvirkning, områderegulering og handlingsprogram
Ellen S. de Vibe, etatsdirektør Plan- og bygningsetaten

Furuset for alle: Dialogarbeid som nøkkel til god byutvikling
Aslaug Tveit, daglig leder LÉVA Urban Design

10.05-10.20 Pause

Verdensparken
Halvor Voldstad, seksjonsleder Bydel Alna

Granstangen skole og skulpturhage
Tina Jonsbu, kunstkonsulent og leder av kunstutvalget Granstangen skole

Furuset Hagelandsby
Helge Morten Lien og Inger Lise Kjos, Sykehjemsetaten

Trygve Lies plass
Magnus Wåge, arkitekt Mestres Wåge

Furuset bibliotek og aktivitetshus
Furuset: en fremtidsrettet bydel – et fremtidsrettet energisystem, Trond Moengen, prosjektleder Klimadebatten

Ulsholtveien 31
Haugen/Zohar arkitekter + Lars Erik Nordy, daglig leder Stiftelsen Betanien Oslo

Paneldebatt: Hvordan får vi god boligutvikling på Furuset?
Rasmus Reinvang, byrådssekretær byrådsavdeling for byutvikling
Esben Svalastog, Selvaag Realkapital
Aslaug Tveit, daglig leder LÉVA Urban Design
Vidar Noreng, daglig leder i Furuset Idrettsforening, styremedlem i Furuset Vel og Furusetbeboer i over 60 år

12.00 Takk for i dag!


Praktisk informasjon

Seminaret holdes på DogA, Hausmanns gate 16 i Oslo.

Seminaret er gratis, men påmelding er nødvendig.
Om du blir forhindret fra å delta setter vi stor pris på at du sender oss en e-post på futurebuilt@futurebuilt.no

Arrangeres av Plan- og bygningsetaten og FutureBuilt som en del av det utvidede programmet til Oslo arkitekturtriennale.

For mer informasjon, se www.futurebuilt.no

Foto: Tove Lauluten.