Podcast:

HERFRA: Stedsspesifikk radio i Oslo

Tilbake

Detaljer

15. september – 27. november

Nettbasert

Adresse: Kan høres over hele Oslo

Hvor hører du til?

HERFRA er en stedsspesifikk undersøkelse av fysiske uttrykk for identitet og tilhørighet i Oslo - en helt ny måte å oppleve byen på. Lyd, tekst og bilde gir deg historier, refleksjoner og fortolkninger av steder og tilhørighet.

Prosjektet utforsker temaet tilhørighet gjennom undersøkelser av forskjellige Oslo-spesifikke situasjoner. En kombinasjon av tekst, lyd og bilde gir fem ulike perspektiver på fysiske uttrykk for tilhørighet. Ved å se på fortid, nåtid og fremtid søker vi en forståelse av artikulering og konstruksjon av tilhørighet.

En kart-applikasjon gir deg en stedsspesifikk opplevelse av de ulike situasjonene. Hvert punkt på kartet gir en fortelling, betraktning eller bilde på opplevelsen av stedet du befinner deg. Punktene er koblet til en nettartikkel som gir dypere innsikt i situasjon og tema.

HERFRA lanseres med slippfest 15. september kl. 19:00 på Galleri ROM.

Kartapplikasjonen vil være tilgjengelig fra 15. september.

HERFRA er et samarbeid mellom Magasinet KOTE, Lutter øre og Lilly Labs.

KOTE er et uavhengig tidsskrift om urbanisme, landskap og stedsutvikling, drevet av studenter og nyutdannede. Vi er en nonprofit-organisasjon som deler kunnskap om utviklingen av våre fysiske omgivelser. Vi streber etter en nyansert undersøkelse av våre omgivelser med bidragsytere fra mange ulike disipliner.

Lutter øre produserer lyd og utvikler kommunikasjonskonsepter for museer, natur- og kulturarvsteder og kunnskapsbaserte institusjoner.

Lilly Labs er et digitalt kollektiv hvor Benedicte Raae og venner eksperimenterer med teknologi.