Performance:

Home Planet: Isonian Home Base

Tilbake

Detaljer

17. oktober – 20. oktober

Storgata 5

Arrangører: Home Planet / Nina Lund Westerdahl, Thibault Schiemann, Martin Nielsen & Karete Jacobsen Meland

TIder:

Fredag 18. oktober, 19.00-23.00

Lørdag 19. oktober, 13:00-17:00, 19:00-23:00

Søndag 20. oktober, 13:00-17:00

Home Planet All Chamber Events

Foto: Thomas Bjørnstad

I tre dager i oktober vil noe ekstraordinært foregå i Oslo. En fremmed kultur – tilreisende fra Isona – returnerer til jorda. De vil utforske byen, Oslos kultur, og måten vi lever på.

Gjennom 72 timer vil de fordype seg i en eksperimentell, leken og sanselig utforskning av hva det betyr å være menneske, og utforske en alternativ måte å leve i og interagere med byen på.

For flere generasjoner siden emigrerte en gruppe mennesker fra jorden for å bygge et nytt samfunn basert på radikal likhet (radical equality), og på sanselige og nære relasjoner med hverandre og med omgivelsene sine. Til tross for at de har lykkes i å bygge et nytt hjem på en fattig planet, trues de nå av en miljøkatastrofe, og en gruppe isonere har samlet seg for å dra på ekspedisjon. De er kjent som de tilreisende, the Returners, og de vil finne ut av om det i det hele tatt kan være mulig å returnere til jorden igjen. Er deres kultur kompatibel med Oslos nåværende tilstand?

I løpet av tiden de er i Oslo, vil de tilreisende fra Isona ha sin hovedbase sentralt i byen, i Storgata 5. Dette er et bygg der de sover, spiser, lever og dokumenterer sine funn om byen – det er også en levende installasjon, åpen for publikum.

Å besøke hovedbasen krever ingen forberedelse, og du vil få lære alt du trenger å vite for å kunne delta så mye du vil, etter at du har ankommet basen. Det er ikke behov for at du skal fremføre noe foran et publikum, og du (og andre besøkende) vil kun bli spurt om å være dere selv, mennesker fra jorden.

Bidragsytere:
Designerne bak Isonian Home Base, og deres oppgave, ritualer og the Living Room, er Nina Runa Essendrop, Peter Munthe-Kaas, Magnar Grønvik Müller, Nina Lund Westerdahl, Thibault Schiemann, Martin Nielsen og Karete Jacobsen Meland.


Arrangementet vil foregå på engelsk.

Arrangementet kan bli fotografert/filmet for offentlig bruk.

Les mer om Home Planet her.