Konferanse:

Konferanse: Hvem eier byen? Eksklusjon og inklusjon. Noen globale utfordringer

Tilbake

Detaljer

12. september

08:45 – 15:00

Adresse: Bygdøy alle 2, 0257 Oslo, 1 etg.

Pris: Gratis

Konferansen løfter “After Belonging” - hovedtemaet opp på den globale scenen. En av hovedutfordringene verden står overfor er hvordan beskytte folk fra hjemløshet, forflytting, eksklusjon og utnyttelse. Og identifisere løsninger innen rammen av byer og tettsteder.

Konferansen vil drøfte boligkrisen i verden. I dag har ¼ av verdens befolkning utilstrekkelig bolig, en million mennesker er hjemløse og seksti millioner er tvangsforflyttet. Situasjonene spenner fra tvungen utkastelse til forflytting og gentrifisering, fra gjeldskrise og innstramning i offentlig boligbygging til eksponensiell slumvekst. Den urbane fattigdoms- og boligkrisen drives av krig og ødeleggelser, naturkatastrofer og klimaendring, feilslått kapitaldrevet utvikling, landspekulasjon og korrupsjon. Konferansen skjer innenfor forberedelsene til Habitat III/ Ny urban agenda som vedtas i Quito, Ecuador, 17-20 oktober.

Deltakerne vil lære at norske boligsituasjon har fellestrekk med den globale. At problemene i betydelig grad skapes av kapitalkrefter opptatt av kortsiktig profitt. At spekulasjon og korrupsjon er viktige faktorer. Tiltak og virkemidler knyttet til hvordan beskytte folk fra hjemløshet, forflytting, eksklusjon og utnyttelse blir identifisert av ledende internasjonale politikere, aktivister og forskere.

Representanter for norske sivilsamfunnsorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og lokale myndighetsaktører vil drøfte hvordan norsk utenriks- og utviklingspolitikk bør forholde seg til disse utfordringene.