Debatt:

Kjære ordfører: Frokostmøte med Plan- og bygningsetaten

Tilbake

Detaljer

17. oktober

08:00 – 09:30

Design og arkitektur Norge, DOGA

Adresse: Hausmannsgate 16, 0182 Oslo

Velkommen til frokostmøte om offentlige rom, barn i byen og langsiktig utvikling! Temaene er hentet fra tre av brevene som ble skrevet inn til utstillingen "Kjære ordfører: Oslo". Brevene blir lest opp før debatten og brevskriverne sitter i panelet.

A-lab etterlyser større oppmerksomhet rundt byggverk, og mener at det å skape møteplasser er noe av det viktigste arkitekturen kan bidra med i dag.Lala Tøyen ber oss se byen gjennom barns øyne, og Inger-Lise Saglie (NMBU) peker på betydningen av det langsiktige perspektivet i planleggingen.

Møtet arrangeres av Plan- og bygningsetaten, som et ledd i medvirkningsprosessen for utviklingen av Oslos arkitekturpolitikk. Møtet starter kl. 8.00, frokost og kaffe serveres fra kl. 7.45.Det er gratis og åpent for alle. Arrangementet er på norsk.

NB. Påmelding oppe i venstre kolonne.

Program:

Velkommen og introduksjon ved Ellen S. de Vibe, Etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune, og Hanna Dencik Petersson, direktør i Oslo Architecture Triennale.

I panelet:• Avsendere av brev til ordføreren: Iwan Thomson (Lala Tøyen), Inger-Lise Saglie (NMBU) og en fra arkitektfirmaet A-lab (TBA)• Ellen Hellsten, leder for Rådet for byarkitektur • Rasmus Reinvang (MDG), byrådssekretær for byutvikling, både deltar og leder samtalen.

Les mer om utstillingen her.

Frokostmøtet starter kl. 8.00. Frokost og kaffe serveres fra kl. 7.45.

Gratis, åpent for alle.

Frokostmøtet er ett av to debattarrangementer der OAT, i samarbeid med sine programpartnere, ønsker å blåse liv i diskusjoner som initieres i brevene. Arkitekter, politikere, innbyggere og andre som er opptatt av Oslos utvikling inviteres til å delta i panelet og blant publikum.

Oslo arkitektforening (OAF) inviterer til debattmøte i utstillingen 19. oktober.