Seminar:

Klimavennlig byutvikling – hva er egentlig det?

Tilbake

Detaljer

29. oktober

14:00 – 17:00

Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3, Oslo

Arangør Kluge

Kluge Bilde Til Kalender Oat 1920X1080

Foto: Maria Bobrova, Unsplash

Tema er Oslo som var og Oslo som kommer: Hva kan vi lære av de valgene vi tok, og hva må vi gjøre for å styre byen i riktig retning i fremtiden? Hva er de viktigste utfordringene vi står overfor fremover? Bruker vi det handlingsrommet plan- og bygningsloven gir oss i dag med tanke på klima og miljø?

Oslo arkitekturtriennale i samarbeid med Kluge Advokatfirma har invitert toneangivende stemmer fra alle deler av faget både for å gi oss «food for thought» men også for å forsøke å svare på hvordan vi kan og må reagere på vår tids største utfordring, klimakrisen.

Program for dagen:

14.00 Velkommen og hvorfor er vi her?
Hanna Dencik Petersson, direktør OAT og Tarjei Pedersen, partner i Kluge Advokatfirma

14.10 Hva fikk vi til i Oslo de siste 20 år og hva må vi fortsatt lære?
Ellen de Vibe, tidligere direktør Plan- og bygningsetaten

14.30 Om Oslos klimamål og hvordan vi når dem?
Heidi Sørensen, direktør Klimaetaten

14.40 Ny politisk plattform – hva blir de politiske føringene vi må jobbe etter i årene som kommer?
Rasmus Reinvang, byrådssekretær for byutvikling

14.55 Samtale/diskusjon
Anders Røberg-Larsen - avtroppende leder for byutviklingskomiteen
Ellen de Vibe - tidligere leder for plan- og bygningsetaten
Heidi Sørensen - direktør Klimaetaten
Rasmus Reinvang - byrådsekretær for byutvikling
Øystein Sundelin - leder av Byutviklingsutvalget

Pause – kaffe og lett servering

15.40 Hva og hvordan kan vi lære av utviklingen i Bjørvika?
Synnøve Sandberg, administrerende direktør i OSU

15.50 Klimakrise – Hvordan kan og må arkitekter ta ansvar?
Marianne Skjulhaug, arkitekt og leder for institutt for urbanisme og landskap på AHO

16.00 Plan- og bygningslovgivningen – hvordan kan den hjelpe oss nå fastsatte klimamål?
Tarjei Pedersen, partner i Kluge Advokatfirma

16.10 Avsluttende samtale og debatt - Hva nå?
Marianne Skjulhaug - leder for institutt for urbanisme og landskap på AHO
Svein Prytz - utviklingsdirektør i JM Norge
Synnøve Sandberg - adm. direktør OSU
Tarjei Pedersen - partner i Kluge advokater

Klikk her for mer info og påmelding.