Kulturytring Drammen:

Oppdrag nabolag – Hvordan styrker vi fellesskapets steder og hverdagskulturen i byene våre?

Tilbake

Detaljer

23. juni

12:30 – 13:30

Nettbasert

Arrangører Kulturytring Drammen og Oslo arkitekturtriennale

NB. Kjøp billett her - ytringspasset gir tilgang til hele Kulturytring Drammen 21.-23. juni.

Velkommen til nabolagssamtale under tidenes første utgave av Kulturytring Drammen!

Byene våre er i markant forandring og står overfor store utfordringer. Boligbehov og prisøkninger i noen byer, tomhet i andre, nødvendig grønn omstilling og store kommersielle interesser. Og ikke minst, men altfor ofte glemt: Hvordan vil vi gjerne bo og leve sammen? Korona har vist hvor mye byens nabolag og felles steder betyr for oss. Byens gater, plasser og parker, og byens møtesteder - stasjonen, biblioteket, den lokale butikk og kafeen - gir oss alle tilhørighet og livskvalitet.

Oslo arkitekturtriennale setter fokus på nabolaget og fellesskapets steder i nordiske byer, og utfordrer byens aktører – politikere, embetsverk, utviklere, arkitekter og byens innbyggere – til å svare på spørsmål om hva som må gjøres for å legge til rette for nabolagskultur og skape bedre nabolag.

PROGRAM:
Innledning: Nabolagets betydning - hvorfor må vi tenke nytt om hverdagens fellesskapssteder?
v/ Christian Pagh, direktør og sjefkurator, Oslo arkitekturtriennale.

Innlegg: Hvordan legger vi byene våre til rette for nabolagskultur? Hva er kvaliteter i et godt nabolag? Hva betyr kulturinstisjoner for nabolag?
v/ Kjersti Wikstrøm, daglig leder, byplanleggings- og landskapsarkitekturkontoret SLA.
v/ Stein Olav Henrichsen, direktør, MUNCH.
v/ Gro Sandkjær Hanssen, samfunnsforsker, NIBR, OsloMet.

Debatt: Hva må gjøres for å skape bedre nabolag?

_________________________

Kulturytring Drammen er Norges første nasjonale arena for kulturpolitikk som skal samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk.
Kulturytring Drammen skal gjennom kunnskapsbaserte og relevante ytringer, debatter og diskusjoner, løfte kunst og kultur som et viktig politikkområde og som utviklingskraft i samfunnet. Programmet består av debatter, paneler, foredrag, samtaler – og ikke minst, kunst og kultur, for hele fagfeltet og for publikum fra hele landet. Kulturytring Drammen arrangeres av Norsk kulturforum i samarbeid med to hovedsamarbeidspartnere: Drammen kommune og Viken fylkeskommune.

Se hele programmet her
. Kjøp ytringspass her.