Lansering / åpning:

Presentasjon av kurator og tema for OAT 2019

Tilbake

Detaljer

28. februar

18:00 – 19:30

DOGA, Hausmannsgate 16, Oslo

Adresse Hausmannsgate 16, 0182 Oslo

De vil ikke satse på mindre enn å endre verden: Med sitt konsept for Oslo arkitekturtriennale (OAT) 2019 vil de ta i bruk byen og utfordre arkitekter og andre til å vise at by- og samfunnsutvikling som ikke er basert på økonomisk vekst, er både nødvendig og mulig.

Velkommen til et første møte med kuratorteamet for OAT 2019. Med en miks av film, debatt og performance ønsker de denne kvelden å sparke i gang en kritisk samtale om "degrowth" og behovet for å forestille seg arkitektur i alternative fremtider "etter vekst". Det blir muligheter for publikum til å stille spørsmål.

Konseptet for 2019-triennalen, «Common futures», svarer på Brundtlandrapporten fra 1987, «Our common future». Den la til grunn at det var mulig å kombinere økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. Etter vel 30 år med «bærekraftig vekst» mener kuratorteamet at det er på tide å tenke nytt, og at arkitekturfaget bør gå foran.

De fire kuratorene har en bred og sammensatt faglig bakgrunn som de ønsker å ta med seg inn i arbeidet med OAT 2019: Maria Smith er arkitekt og grunnlegger av arkitekt- og ingeniørforetaket Interrobang; Matthew Dalziel er designer og partner i Interrobang; Phineas Harper er journalist, kritiker og tenketankdirektør, og Cecilie Sachs Olsen er kunstner og byforsker.

Vel møtt!