Konferanse:

NLAs Høstkonferanse 2016: Tilhørighet til landskap

Tilbake

Detaljer

21. oktober

09:00 – 16:30

Adresse Hausmannsgate 16, Oslo

NLA Oslo og Akershus inviterer til høstkonferanse 21. oktober i tilknytning til Oslo arkitekturtriennale. Tittel på konferansen er Tilhørighet til landskap: Om å komme fra - om å komme til - om å komme tilbake.

Om å komme fra. Hvordan oppleves det å forlate et landskap? Hva fremheves som sterke kvaliteter og hva savnes mest?

Om å komme til. Hvordan bringer mennesker med seg dette inn i en ny kontekst?

Om å komme tilbake. Hvordan er det å ta et landskap tilbake og bygge videre på det som var og det som er?

Konferansen reflekterer rundt landskap og tilhørighet, samt hverdagslandskapets status, gitt gjennom den europeiske landskapskonvensjonen. Temaer som å leve i og ta i bruk nærmiljøet vil følges opp i form av praktiske eksempler, i forelesningsform og gjennom historier om hverdagsliv så vel som omveltning.

Festmiddag:

Tøyen Hovedgård, Botanisk hage, fra kl 18.00Tone Lindheim, landskapsarkitekt og direktør i Naturhistorisk museum og Botanisk hage: Om utfordringer og muligheter i Botanisk Hage

Medlem av NLA, NAL, NIL og abonnenter på FAGUS' rådgivningstjeneste kr. 2900,-Ikke-medlem kr. 3900,-. Arbeidssøkende kr 1500,-Student kr 500,-

PROGRAM FOR DAGEN

0830 Registrering

0900 Velkommen v/ representant fra NLA og OAT. Sponsorpresentasjoner

Del 1: Om å komme fra

09.20 Guri Sørumgård Botheim, poet: Heime mellom istidene

09.35 Liv Kirstine Mortensen, Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD): Den europeiske landskapskonvensjonen – å verne, forvalte og planlegge et landskap i forandring

09.55 Pause

Del 2: Om å komme til

10.10Svein Elias Gautefall, Torshov transittmottak: Kjøkkenhage på asylmottak - en styrkende aktivitet i en sårbar tid; Else Abrahamsen, Makers‘ Hub: Om integrering gjennom arkitektur

10.45 Anders Dahlbäck, Berg & Dahl arkitektur och projektering: Rosans röda matte, Malmø

11.20 Pause

11.35 Dr. Clare Rishbeth, University of Sheffield: Inclusion and wellbeing through a shared sense of local belonging.

12.20 Lunsj

Del 3: Om å komme tilbake

13.40 Dr. Nor Atiah Ismail, University Putra Malaysia: Rural in character, urban in taste: Urban cultural landscape in Malaysia

14.15 Dr. Ramzi Hassan, ILP, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU): Virtual Reality as a tool for reconstruction and documentation of cultural heritage sites and historically important landscapes in Palestine

14.50 Pause

15.05 Lynforedrag med etterfølgende panelprat

Kaja Kittand Kvande og Helle Lind Storvik (Magasinet KOTE): «Herfra», et kartfestet digitalt magasin om Oslo. Tekst, lyd og bilder gir refleksjoner og fortolkninger av steder og tilhørighet til hovedstaden.

Kari Tønseth - Vestkyst 2.0. Fire kommuner, et landskapsbasert territorium, en ny sivilkommune. Om kommunesammenslåing og lokal identitet Anna Holand - Festivalens potensiale som medvirkningsverktøy

Panelprat: “Public space, participation and belonging" med Clare Risbeth, Anders Dahlbäck og Nor Atiah Ismail

1600 Slutt

Konferansier: Kenneth Dahlgren, Rodeo Arkitekter

FESTMIDDAG

Sted: Tøyen Hovedgård, Botanisk hage, Sars gate 1, Tøyen, Oslo

1800 Velkomstdrink og presentasjon

1900 Festmiddag

Tone Lindheim, direktør ved Naturhistorisk museum, UiO, holder en kort presentasjon før middagen: Om utfordringer og muligheter i Botanisk Hage

KONTAKTUTVALGSMØTET

Tid: Lørdag 22.10 kl 10.00-13.00 Sted: Arkitektenes hus, Josefines gt. 34, 0351 Oslo