Seminar:

Seminar: Deltakelse og tilhørighet på steder i endring

Tilbake

Detaljer

12. oktober

08:30 – 16:00

Adresse Hausmannsgate 16, 0182 Oslo

Akershus vokser, og kommuner og regioner må planlegge for et fremtidig samfunn som inkluderer alle. Hvordan kan mer åpne planleggingsprosesser øke deltakelsen blant befolkningen, og spesielt inkludere nyankomne flyktninger og innvandrere?

Akershus er det fylket med høyest befolkningsvekst i landet, og nye tilflyttere kommer både fra andre fylker og som innvandrere eller flyktninger fra andre land. Som en del av OATs generelle tema After Belonging ønsker vi i dette seminaret å se på hvordan vi kan ivareta deltakelse og skape tilhørighet blant den hurtig voksende gruppen av nyankomne flyktninger og innvandrere i regionen.

Den voksende befolkningen, demografiske endringer og ankomsten av nye innbyggere med ulik bakgrunn stiller spørsmål ved hvordan vi involverer, informerer og oppfordrer til deltakelse i planleggingen av byene og tettstedene i Akershus.

I seminaret vil både forskere og arkitekter gi sine svar til problemstillingen. I tillegg vil studenter fra Institutt for landskapsplanlegging ved NMBU presentere arbeider og vise muligheter i Akershus, utviklet på et eget seminar.

Innlederne diskuterer hvordan endring av steder, identiteter og tilhørighet kan rettferdiggjøre mer fleksible og åpne planprosesser. I hvilken grad bør formell eller uformell medvirkning spille en rolle i utformingen av steder, og hvordan kan mer deltakelse spille en rolle for integreringspraksis?

Publikum vil lære om hvordan vi kan utvikle nye planprosesser som gir legitimitet i nye befolkningsgrupper og gir redskaper og verktøy for inkludering og påvirkning. Videre vil studenter stå for inspirasjon til utvikling av nye metoder og tilnærminger.

Hven kan delta?

Seminaret henvender seg til politikere og planleggere i kommuner og regioner, arkitekter, utbyggere og andre med interesse for utviklingen av Akershusregionen.

Arrangør: Akershus fylkeskommune med Urban Idé og kulturseksjonen

Seminaret åpnes av fylkesvaraordfører Lars Salvesen i Akershus fylkeskommune.

Foredragsholdere:

Håkon Matre Aasarød, arkitekt og daglig leder, Vardehaugen AS John Pløger, Seniorforsker, NIKU Susanne Søholt, Forsker, NIBR Ola Bettum, professor på landskapsarkitektur ved NMBUKaleidoscope, arkitektkontorRob Donovan PhD, Professor School of Sport Science, Exercise and Health, University of Western Australia Studenter ved NMBU vil presentere sine prosjekter

Bilde: Årsrapport 2012. Foto av Kimm Saatvedt.