Seminar:

Nordic Neighbourhood Thinking Camp

Tilbake

Detaljer

28. oktober – 29. oktober

Nordic Neighbourhood Thinking Camp er en ny nordisk arena for deling av erfaringer, refleksjoner og ideer om nabolagsutvikling og strategisk byutvikling.

Programmet kombinerer innspill fra både anerkjente nordiske praktikere og tenkere, og byr på workshops, symposier og ikke minst sosiale møtepunkter. Ambisjonen er å bidra til å fremme ideer og praksis som gjør en forskjell når det gjelder sosial og miljømessig bærekraft.

Mer informasjon om programmet og påmelding kommer i august.

Nordic Neighbourhood Thinking Camp er utviklet av Oslo arkitekturtriennale, og arrangeres i samarbeid med Design og arkitektur Norge. Konferansen er støttet av Nordisk kulturfond.

Om Oslo arkitekturtriennale 2022 og Nordisk nettverk for nabolagstenkning
Oslo arkitekturtriennale 2022 setter fokus på nabolaget som sted og horisont for å tenke nytt om byene våre. Med arbeidstittelen Oppdrag nabolag - (Re)former for fellesskap utforsker triennalen hvordan vi former stedene vi deler.Frem til festivalen høsten 2022, err triennalen et åpent laboratorium for utforsking av hvordan fremtidens nabolag kan formes, og hvordan vi kan reformere de systemiske premissene for nabolagsutvikling.

Triennalen har etablert Nordisk nettverk for nabolagstenkning, en kuratert gruppe av nordiske byarkitekter, designinstitusjoner og kulturaktører med mål om å styrke det offentliges mulighet til å utvikle mer inkluderende, sosialt rettferdige og kulturelt mangfoldige nabolag. Gjennom en serie av nettverksmøter og offentlige symposier er ambisjonen å utveksle erfaringer og tilnærminger fra de respektive landene for å utvikle mer sosialt bærekraftige, kulturelt levedyktige og mangfoldige nabolag.