Relatert

Bypolitikk Debatt

OAT-meal talk: Har Norge en bypolitikk?

Forskningsrådet og Oslo Arkitekturtriennale inviterer til debatt: Har Norge en bypolitikk?

Flere og flere bor i norske byer. Det legger større press på areal, ressurser og infrastruktur enn før. Boligprisene går til himmels. Ulikhetene mellom øst og vest øker. Samtidig skal utslippene ned.

Kunnskap, klokskap og god styring må til for å utvikle byene til å bli løsningene, ikke nye problemer. Men har Norge egentlig noen bypolitikk?

Byrådssekretær Rasmus R. Reinvang (MDG), byforsker Per Gunnar Røe (UiO), utvikler Sverre Landmark (Aspelin Ramm), instituttleder Marianne Skjulhaug (AHO) og daglig leder Fredrik Winther (Oslo Business Region) kommer. Kommer du?


Program:

8:00: Frokostservering

8:30-9:30: Debatt. Har Norge en bypolitikk?


30. september inviterer OAT og Forskningsrådet politikere, arkitekter, forskere, utbyggere og borgere til debatt med søkelys på bypolitikk. Før debatten byr vi på havregrøt og kaffe. Arrangementet finner sted i Store formlab på Norsk Design- og Arkitektursenter (DOGA), Hausmanns gate 16. Debattleder: Ingerid Helsing Almaas.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene og Oslo arkitekturtriennale 2016.


Debatten er åpen for alle, men krever forhåndsregistrering. Følg denne lenken for å registrere deg.