Frokostmøte:

Ombruk og gjenbruk - men hvordan?

Tilbake

Detaljer

20. november

08:00 – 10:30

Veterinærhøgskolen Campus Adamstuen, Ullevålsveien 72, Oslo

Arrangør: Statsbygg

Collage Materialer

Kollasj: Statsbygg

Hva skal til for at vi slutter å bygge nytt og heller satser på transformasjon og ombruk av bygg og bygningsdeler?

OAT og Statsbygg ønsker velkommen til frokostmøte på Campus Adamstuen i Oslo. Her skal vi blant annet se nærmere på hvilke tverrfaglige strategier som kan løse utfordringene i vår vei mot en sirkulær fremtid. Vi skal diskutere arkitektenes rolle, hvordan digitale verktøy kan understøtte prosessene og ikke minst: Hvilke hindringer vi må overvinne når vi setter sirkulærøkonomi ut i praksis.

Seminaret avsluttes med en guidet tur på Veterinærhøgskolen på Adamstuen – et sentralt byområde i Oslo med bygningsmasse som spenner fra 1820 til 1997 og høyt potensiale for transformasjon.


Program:


08.00 Dørene åpner
08.30 Hvorfor ombruk? Anders Fylling, Statsbygg
08.40 Hvordan realiserer vi systematisk gjenbruk av bygg og bygningsdeler? Elin Hansen, Statsbygg
08.50 Systemer som støtter sirkulære byggeprosesser – hvordan skape bransjens fellesplattform? Stine Haugen, Rambøll
09.00 Hvordan få til ombruk med rett kontrakt? Arild Skage, Kluge advokater
09.10 Hva er arkitektens rolle? Wenche Andreassen, Rebuilding

09.20 Dialog og spørsmål fra publikum

09.40 Veien videre mot en sirkulær framtid. Cathrine Barth, Circular Norway
09.50 Campus Adamstuen - et transformasjonsområde. Jorleif Jørgenvåg, Statsbygg
10.00 - 10.30 Befaring på Veterinærhøgskolen


Les mer om Statsbygg her.
Påmelding her.


Arrangementet kan bli fotografert/filmet for offentlig bruk.

Statsbygg er økonomisk bidragsyter og hovedsamarbeidspartner med OAT.