Omvisning:

Søndagsomvisning: Om å komme fra

Tilbake

Detaljer

25. september

14:00

Design og arkitektur Norge, DOGA

Velkommen til omvisning i utstillingen Om å komme fra på DOGA.

Utstillingen Om å komme fra tar for seg hva tilhørighetsfølelse er i dag og hvordan arkitekturen er med på å bestemme dette. Den viser hvordan arkitekturen har en viktig rolle når det gjelder å definere hva det vil si å bo, og presenterer de romlige, estetiske, tekniske og sosiopolitiske implikasjonene i denne definisjonen. Ved hjelp av dokumenter, gjenstander, prosjekter og installasjoner viser utstillingen hvor mange nivåer arkitekturen gjør seg gjeldende på og i hvor mange kanaler.

Utstillingen vil blant annet se på hvordan arkitektur gjør seg gjeldende innenfor temaområder som flyktningestrømmer, migrasjon og bostedsløshet; nye former for familieliv og fremmedhet; klimaflyktningsituasjonen; turisme og nye teknologier som fremmer ulike delingsøkonomier.

On Residence skal i hovedsak fokusere på fem områder: Teknologi for et liv i transitt, Å innrette seg etter tilhørighet, Det globale hjemmets markeder og territorier, Fjerne grenser og Ly i det midlertidige.

Omvisningen er gratis og åpen for alle!

Omvisningen vil arrangeres følgende datoer:

25. september 14:009. oktober 14:0023. oktober 14:006. november 14:0020. november 14:00