Seminar:

Kulturnatt-Seminar: I TRANSITT

Tilbake

Detaljer

16. september

19:30 – 21:00

Nasjonalmuseet - Arkitektur

Adresse: Bankplassen 3, Oslo

Språk: Engelsk

Med utgangspunkt i Torshov asylmottak: Hvordan påvirker de bygde omgivelsene asylsøkernes opphold i mottak? Debatt.

I 2015 søkte mer enn 31 000 personer asyl i Norge. Er det en sammenheng mellom arkitekturen asylsøkerne omgis av og spørsmål knyttet til identitet, trygghet, politikk og lovgivning?

Asylsøkere opplever stadig å bli flyttet på. Midlertidige transittilværelser kan strekke seg over så lang tid at de oppleves som permanente. Hvordan kan arkitekter bidra til å finne nye måter å møte asylsøkeres behov i denne perioden på?

Torshov transittmottak er ett av ti steder verden over som er presentert i utstillingen «Om å komme til» - steder som alle på ulike måter relateres til spørsmål omkring tilhørighet og global migrasjon. Utstillingen er en del av Oslo arkitekturtriennale 2016.

I samarbeid med: Torshov Transittmottak / Norsk Folkehjelp, OPEN Transformation, Ruimteveldwerk, Eriksen Skaaja Arkitekter, Makers' Hub