Seminar:

Seminar: ADAPT - Tilgjengelige, rimelige, helhetlige boligstrategier for Oslo

Tilbake

Detaljer

10. september

10:00 – 14:00

Barcode

Språk: Engelsk

Adresse: Auditoriet, Dronning Eufemias gate 16

I Oslo diskuterer representanter for offentlig sektor, offentlige institusjoner, private selskaper, akademier og borettslag sammenhengen mellom etnisk segregering og boligsystemet. De ser nærmere på hvilke strategier innvandrere bruker for å tilpasse seg boligmarkedet. Den delen av Oslos befolkning som ikke er født i landet, fortsetter å vokse både i størrelse og andel. Beregninger viser at innvandrere og deres etterkommere vil utgjøre halvparten av byens befolkning innen 2030. Hvordan Oslo vil vokse, gjenstår å se.

Dette arrangementet skal fokusere på hvilke barrierer som hindrer innvandrere i å slå rot og bli integrert. Hva kjennetegner bosettingsmønstrene til ulike innvandrergrupper i Oslo? Hvordan skaper man inkluderende boligtyper som varer over tid? Hvilken rolle kan offentlig sektor spille? Hvilke andre aktører bør bidra med forslag og handling i disse sakene?

Målet med arrangementet skal være å lage et sett med retningslinjer som skal informere politikere og beslutningstakere på alle nivåer om de viktigste konklusjonene fra debatten. I målgruppen finner vi blant andre bydelsadministrasjonene og kommunale etater. Hensikten med retningslinjene er å stimulere og støtte en videre utvikling av en inkluderende og felles boligpolitikk for rimelige boliger. Funnene man gjør i dette arrangementet, vil bli delt og diskutert på et overordnet planleggingsnivå på Norsk Planmøte i Stavanger 6.–9. november.

Seminaret er gratis og åpent for alle, men krever påmelding. Følg denne lenken for å registrere deg.

Program

An introduction to Urbego and its focus and experience with collaborative housing strategies. Giulia Maci – Urbego Copenhagen & PhD researcher University of Venice, Urban Planning Department An introduction on the findings of the BOBY Pre Workshop for an Integrated City 10th May 2016. Silvia Mete – Norwegian University of Life Sciences, City and Regional Planning Department Pathways to Integration : Cross-cultural Adaptations to the Housing Market in Oslo. Susanne Søholt – Norwegian Institute for Urban and Regional Research NIBR, Oslo and Akershus University College of Applied Science Housing, the nuts and bolts of the Norwegian welfare state. Barbara Elisabeth Asher – Oslo School of Architecture and Design Strategies and projects for a varied housing provision. Hilde Olea Simonsen – Director of resource centre in the Agency for Planning and Building Services Growing population, changing demographics and the arrival of new citizens in the Oslo region. Cathrine Bergiordet – Statistics Department Akershus Municipality Lunch Break Shaping Shared Societies. Sarah Prosser – Special Advisor Social Enterprise Tøyen An Architects perspective – Challenges & opportunities to build affordable and flexible housing in Oslo. Arch. Geir Haaversen, A-Lab and arch. Arild Eriksen, Eriksen Skajaa Arkitekter More than a building. Arch. Dan Zohar, Haugen/Zohar Arkitekter (HZA) Open House Oslo. Arch. Ülar Mark, Kodasema Closing remarks. Giulia Maci

Organisasjon

Urbego

www.urbego.org

Urbego er et internasjonalt nettverk bestående av unge urbane yrkesutøvere som bruker aktiv deltagelse, medskaping og kunnskapsdeling til å øke livskvaliteten i byen. Prosjektet er basert på et samspill mellom medskaping, ungt engasjement og internasjonal deltagelse.

ADAPT er et samarbeid mellom Oslo BOBY og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Norskboby Logo
Barcode Logo Rgb Negativ 160706 105838