Relatert

Oslo Lab

Seminar: ADAPT - Tilgjengelige, rimelige, helhetlige boligstrategier for Oslo

I Oslo diskuterer representanter for offentlig sektor, offentlige institusjoner, private selskaper, akademier og borettslag sammenhengen mellom etnisk segregering og boligsystemet. De ser nærmere på hvilke strategier innvandrere bruker for å tilpasse seg boligmarkedet. Den delen av Oslos befolkning som ikke er født i landet, fortsetter å vokse både i størrelse og andel. Beregninger viser at innvandrere og deres etterkommere vil utgjøre halvparten av byens befolkning innen 2030. Hvordan Oslo vil vokse, gjenstår å se.

Dette arrangementet skal fokusere på hvilke barrierer som hindrer innvandrere i å slå rot og bli integrert. Hva kjennetegner bosettingsmønstrene til ulike innvandrergrupper i Oslo? Hvordan skaper man inkluderende boligtyper som varer over tid? Hvilken rolle kan offentlig sektor spille? Hvilke andre aktører bør bidra med forslag og handling i disse sakene?

Målet med arrangementet skal være å lage et sett med retningslinjer som skal informere politikere og beslutningstakere på alle nivåer om de viktigste konklusjonene fra debatten. I målgruppen finner vi blant andre bydelsadministrasjonene og kommunale etater. Hensikten med retningslinjene er å stimulere og støtte en videre utvikling av en inkluderende og felles boligpolitikk for rimelige boliger. Funnene man gjør i dette arrangementet, vil bli delt og diskutert på et overordnet planleggingsnivå på Norsk Planmøte i Stavanger 6.–9. november.

Seminaret er gratis og åpent for alle, men krever påmelding. Følg denne lenken for å registrere deg.


Program

 • An introduction to Urbego and its focus and experience with collaborative housing strategies. Giulia Maci – Urbego Copenhagen & PhD researcher University of Venice, Urban Planning Department
 • An introduction on the findings of the BOBY Pre Workshop for an Integrated City 10th May 2016. Silvia Mete – Norwegian University of Life Sciences, City and Regional Planning Department
 • Pathways to Integration : Cross-cultural Adaptations to the Housing Market in Oslo. Susanne Søholt – Norwegian Institute for Urban and Regional Research NIBR, Oslo and Akershus University College of Applied Science
 • Housing, the nuts and bolts of the Norwegian welfare state. Barbara Elisabeth Asher – Oslo School of Architecture and Design
 • Strategies and projects for a varied housing provision. Hilde Olea Simonsen – Director of resource centre in the Agency for Planning and Building Services
 • Growing population, changing demographics and the arrival of new citizens in the Oslo region. Cathrine Bergiordet – Statistics Department Akershus Municipality
 • Lunch Break
 • Shaping Shared Societies. Sarah Prosser – Special Advisor Social Enterprise Tøyen
 • An Architects perspective – Challenges & opportunities to build affordable and flexible housing in Oslo. Arch. Geir Haaversen, A-Lab and arch. Arild Eriksen, Eriksen Skajaa Arkitekter
 • More than a building. Arch. Dan Zohar, Haugen/Zohar Arkitekter (HZA)
 • Open House Oslo. Arch. Ülar Mark, Kodasema
 • Closing remarks. Giulia MaciOrganisasjon

Urbego

www.urbego.org

Urbego er et internasjonalt nettverk bestående av unge urbane yrkesutøvere som bruker aktiv deltagelse, medskaping og kunnskapsdeling til å øke livskvaliteten i byen. Prosjektet er basert på et samspill mellom medskaping, ungt engasjement og internasjonal deltagelse.

ADAPT er et samarbeid mellom Oslo BOBY og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

BOBY

Konferansen holdes med støtte fra triennalens hovedsponsor: