Essayserie:

Overgrowth

Tilbake

Detaljer

26. september – 24. november

Arrangører: e-flux Architecture og Oslo arkitekturtriennale

Illustrasjon: The Great Acceleration, 1750–2000, The Smithsonian.

Illustrasjon: The Great Acceleration, 1750–2000, The Smithsonian.

Fra en hamster blir født til den kommer i puberteten, dobler den størrelse for hver uke. Hadde den fortsatt å vokse i samme tempo, ville den nådd en kroppsvekt på ni milliarder tonn i løpet av første leveår, og den hadde kunnet fortære verdens samlede kornproduksjon på under én dag. Vi har innsett at ubegrenset vekst er en umulighet lenge før vi fikk se fotografier av jordkloden, og lenge før tankesmien The Club of Rome møttes for å advare om vekstens begrensninger. Likevel møter vekstkritikken motstand i flere former i våre bygde omgivelser, fra deregulering og degradering til spekulasjon og ekskludering. Arkitekter og byutviklere står i selve frontlinjen for den økonomiske veksten og bidrar til fortsatt økt forbruk. Samtidig har arkitekter og byutviklere en unik mulighet til å stake ut og vise vei i en annen og mer bærekraftig retning.

Denne essayserien er et samarbeid mellom OAT og e-flux Architecture og skal utforske utfordringene knyttet til byutvikling basert på tanken om at evig økonomisk vekst er mulig. Hva kan arkitektur være i et samfunn der bygninger ikke lenger er finansielle investeringsobjekter? Hva slags steder og rom kan fremme et bedre liv, snarere enn å utvinne verdier? Hvilke materialer og teknologier kan tas i bruk dersom vi ikke lenger kan koste på oss verdianalyser? Hvordan kan morgendagens arkitekter ta sitt samfunnsansvar i utformingen av nye bygningstyper, byrom, sosiale og kulturelle møtesteder? Hvordan kan byer utformes hvis miljøet og mennesket settes først? Les mer.