Peisprat Liten

Peisprat hos Oslo arkitektforening

Hvilken rolle kan arkitekturutstillinger spille i utviklingen av arkitekturfaget og arkitekturproduksjonen? Velkommen til peisprat i Oslo arkitektforenings peisestue.

Vi åpner OAFs peisestue i kjelleren på Arkitektenes Hus for en jovial samtale om hvilken rolle utstillinger og arkitekturfestivaler spiller for utvikling av faget og i arkitekturproduksjon. Vi inviterer praktikere, kuratorer og akademikere til en prat om forventninger, erfaringer og muligheter, med OAT 2019 og Oslo Arkitektforenings rolle i triennalen som bakteppe.

Mer informasjon om deltakere kommer.