Relatert

Loggo

Utstilling: Perspektiver fra Oslo

Perspektiver fra Oslo vil vises som utstilling på Arkitektenes hus i perioden fra 17. oktober til 4. november. Den baserer seg på kartlegginsmateriale utført før 8. september. Det vil være en vernissage i utstillingen 17. oktober.

Utstillingen er gratis og åpen for alle fra 16:00 til 18:00 på hverdager. Grupper har mulighet til å se utstillingen til andre tidspunkt ved henvendelse til Oslo arkitektforening. Utstillingen danner grunnlag for et åpent debattmøte i Oslo arkitektforenings regi 27. oktober. OAF bidrar også med en åpen forlesningsrekke i perioden, sponset av Fritt Ord.

Perspektiver fra Oslo er Oslo arkitektforenings bidrag til Oslo arkitekturtriennale 2016, og knytter seg til tittelen til 2016-utgaven av triennalen: «Etter tilhørighet». Tittelen tematiserer sted, konseptet «å bo», identitet og tid. Den tar utgangspunkt i dagens globale situasjon, hvor stadig flere mennesker flytter på seg og befinner seg i en form transittsituasjon – enten frivillig eller ufrivillig. Vi har på samme tid både massiv turisme og en stor flom av mennesker på flukt fra krig og katastrofer. I tillegg kommer situasjoner som arbeidsmigrasjon, midlertidige opphold og papirløse innvandrere.

Prosjektet presenterer intervjuer med seks Oslo-borgere med ulik yrkesbakgrunn og opprinnelse - ingen av dem født i Oslo. Videointervjuene inngår i det samlede materiale som utstilles i Arkitektenes hus sammen med bilder av steder intervjuobjektene velger ut, og korte beskrivelser av disse. Studenter og lærere har også utarbeidet et sett med "objektive" og "subjektive" temakart for Oslo.

Se intervjuene her:

Alle som bor i Oslo oppfordres til å publisere egne bilder knyttet til Perspektiver fra Oslo på Instagram med hashtag #perspektiverfraoslo.


Perspektiver fra Oslo

OAFs bidrag til triennalen setter fokus på Oslo. Helt fra byen ble hovedstad i 1814 har Oslo hatt en nesten kontinuerlig befolkningsvekst og sterk tilflytting. Derfor er en stor andel av innbyggerne i Oslo innflyttere, både fra resten av landet og fra andre land. Dette er noe av grunnen til påstanden om at mange av innbyggerne har sterkere tilknytning til det opprinnelige hjemstedet sitt og i mindre grad til Oslo. I mange tiår har det vært legitimt å si at Oslo er en stygg by uten sjel. Vi ser at dette er i ferd i med å snu. Dette kan skyldes både den urbane trenden og at byutviklingen de siste tiårene har endret Oslos ansikt og omdømme. Nå er mange stolt over å bo i Oslo. Om dette påvirker stedstilhørigheten, vet vi ikke. Vi antar at de aller fleste knytter seg til stedet, bydelen eller byen de bor i, men at opplevelsen av tilhørighet er forskjellig for mennesker i ulike livssituasjoner. Vi vil undersøke om det er mulig å oppleve tilhørighet når det ikke lenger er entydig hvor man hører til. Dessuten vil vi undersøke om tilhørighetsfølelsen knyttes til spesielle steder som har eller har hatt spesiell betydning for den enkelte.

Samtidig med den voksende urbane stoltheten og den generelle velstandsøkningen ser vi at ulikhetene i befolkningen blir stadig større. Det er store forskjeller mellom befolkningen i bydelene og mellom ulike deler av byen når det gjelder forhold som økonomi, utdanningslengde, oppvekstvilkår og helse. Dette er bekymringsfullt.

OAFs bidrag vil omhandle ulike bevegelsesmønstre, grenser og ulike konsepter av det å «bo». Det kan tilnærmes på ulike måter i skala og metode. Vi ønsker å sette i gang debatten rundt hva stedstilhørighet er og hvordan det er å bo i byen, samt de økonomiske ulikhetene og hvordan det påvirker mulighetene til å bo i ulike deler av Oslo.


Perspektiver fra Oslo
er sponset av:

Arkitektbedriftene
AFAG

NettPrint